Toomas Hendrik ILVES : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-2004 / 08-10-2006 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-2004 / 08-10-2006 : Sotsiaaldemokraatlik Erakond (Estonia)

Wiceprzewodniczący 

  • 22-07-2004 / 08-10-2006 : Komisja Spraw Zagranicznych

Deputowani 

  • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Komisja Spraw Zagranicznych
  • 15-09-2004 / 08-10-2006 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
  • 19-01-2006 / 08-10-2006 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów

Zastępstwo 

  • 21-07-2004 / 08-10-2006 : Komisja Budżetowa
  • 15-09-2004 / 08-10-2006 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
  • 29-09-2004 / 08-10-2006 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w rocznicę 17 września 1939 roku  
- P6_DCL(2004)0039 - Wygasła  
Bronisław GEREMEK , Valdis DOMBROVSKIS , Toomas Hendrik ILVES , Vytautas LANDSBERGIS  
Data otwarcia : 24-09-2004
Termin : 24-12-2004
Liczba sygnatariuszy : 86 - 24-12-2004

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.