Marios MATSAKIS
 • Marios
  MATSAKIS
 • Cypr
 • Data urodzenia: 2 sierpnia 1954, Lemesos

Grupy polityczne

 • 24.04.2003 / 30.04.2004 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Obserwator
 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Grupa Europejskiej Liberalno-Demokratycznej Partii Reform - Członek
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek prezydium

Partie krajowe

 • 01.05.2004 / 19.07.2004 : Dimokratiko Komma (Cypr)
 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Dimokratiko Komma (Cypr)

Członek

 • 03.05.2004 / 19.07.2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo

 • 15.09.2004 / 31.12.2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

Obserwator

 • 15.05.2003 / 17.06.2003 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
 • 18.06.2003 / 30.04.2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

362

Iran: sprawa Roxany Saberi

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.1)

Madagaskar

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.2)

Wenezuela: sprawa Manuela Rosalesa

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(13.3)

Iran: sprawa Roxany Saberi

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(14.1)

Proces demokratyczny w Turcji (debata)

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(14)

Ochrona zwierząt podczas ich uśmiercania (debata)

05-05-2009 P6_CRE(2009)05-05(15)

Handel wyrobami uzyskiwanymi z fok (debata)

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(21)

Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (debata)

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(22)

Zanieczyszczenia pochodzące ze statków oraz sankcje w przypadku naruszenia prawa (debata)

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(23)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

SPRAWOZDANIE w sprawie strategii Wspólnoty w zakresie rtęci

ENVI
27-02-2006 A6-0044/2006

Opinia(-e) jako sprawozdawca

4

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych

ENVI
19-02-2009 ENVI_AD(2009)420060

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2005/35/WE w sprawie zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku naruszenia prawa

ENVI
12-11-2008 ENVI_AD(2008)411924

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony wrażliwych ekosystemów morskich na pełnym morzu przed niekorzystnym wpływem przydennych narzędzi połowowych

ENVI
07-04-2008 ENVI_AD(2008)400613

OPINIA w sprawie systemu zarządzania głębinowymi zasobami rybnymi

ENVI
11-10-2007 ENVI_AD(2007)392063

Projekt(-y) rezolucji

245

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Manuela Rosalesa w Wenezueli

06-05-2009 RC-B6-0273/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji na Madagaskarze

06-05-2009 RC-B6-0271/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Iranu: sprawa Roxany Saberi

06-05-2009 RC-B6-0270/2009

  PROPUESTA DE RESOLUCIÓN sobre Venezuela, el caso de Manuel Rosales

05-05-2009 B6-0281/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Madagascar

05-05-2009 B6-0280/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the case of Roxana Saberi, American-Iranian journalist detained in Tehran

05-05-2009 B6-0279/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji humanitarnej osób przebywających w obozie Ashraf

23-04-2009 RC-B6-0248/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie praw kobiet w Afganistanie

23-04-2009 RC-B6-0197/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation of the residents of Camp Ashraf

22-04-2009 B6-0254/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on support for the Special Court for Sierra Leone

22-04-2009 B6-0253/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie refundacji wywozowych dotyczących eksportu żywca do krajów trzecich

11-04-2005 P6_DCL(2005)0020 Przyjęta

szczegóły

Neil PARISH , Paulo CASACA , Marios MATSAKIS , Caroline LUCAS , Miguel PORTAS

Data otwarcia : 11-04-2005
Termin : 11-07-2005
Przyjęto : 07-07-2005
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2005)0307
Liczba sygnatariuszy : 373 - 11-07-2005

Pytanie(-a) parlamentarne

461

  Mass media and the Cyprus Broadcasting Corporation

29-04-2009 E-3440/2009 Komisja

  Written Question E-0869/09

06-04-2009 E-2977/2009 Komisja

  Alleged human rights violations by police in Greece

01-04-2009 E-2666/2009 Komisja

  Preferential treatment for ex-colonies

01-04-2009 E-2665/2009 Komisja

  Bombs used in Iraq causing teratogenesis

01-04-2009 E-2664/2009 Komisja

  Past nuclear test explosions by EU Member States

01-04-2009 E-2663/2009 Komisja

  Ex-Commissioners' pay

01-04-2009 E-2662/2009 Komisja

  French ban on the importation of milk products such as 'halloumi'

01-04-2009 E-2661/2009 Komisja

  Cyprus forensic pathologists' strike and public health

19-03-2009 E-2177/2009 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 5. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

3

Przedstawienie nowych członków rozszerzonej Komisji Europejskiej przez jej Przewodniczącego

05-05-2004 P5_CRE-REV(2004)05-05(1)

Wypowiedzi na temat ważnych kwestii politycznych

04-05-2004 P5_CRE-REV(2004)05-04(6)

Rozszerzona Europa i jej sąsiedzi

04-05-2004 P5_CRE-REV(2004)05-04(7)