Koenraad DILLEN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 14-01-2007 : Niezrzeszeni
 • 15-01-2007 / 13-11-2007 : Grupa Tożsamość, Tradycja i Suwerenność - Członek
 • 14-11-2007 / 13-07-2009 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 14-11-2004 : Vlaams Blok (Belgia)
 • 15-11-2004 / 13-07-2009 : Vlaams Belang (Belgia)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-03-2007 / 11-09-2007 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Mołdawia
 • 23-05-2007 / 22-10-2008 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia dnia pamięci ofiar przemocy islamistycznej  
- P6_DCL(2009)0039 - Wygasła  
Philip CLAEYS , Koenraad DILLEN , Frank VANHECKE  
Data otwarcia : 23-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 11 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie usiłowania poddania konfiskacie klasztoru św. Gabriela w południowo-wschodniej Turcji  
- P6_DCL(2009)0003 - Wygasła  
Philip CLAEYS , Frank VANHECKE , Koenraad DILLEN  
Data otwarcia : 12-01-2009
Termin : 14-04-2009
Liczba sygnatariuszy : 36 - 15-04-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie wniosku Jordanii o wydanie obywateli europejskich z powodu krytyki islamu  
- P6_DCL(2008)0081 - Wygasła  
Philip CLAEYS , Frank VANHECKE , Koenraad DILLEN  
Data otwarcia : 08-10-2008
Termin : 22-01-2009
Liczba sygnatariuszy : 15 - 23-01-2009

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.