Marcin LIBICKI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Przewodniczący 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Petycji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Petycji
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Petycji

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Komisja Petycji
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Prawna
 • 28-07-2004 / 15-01-2007 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 15-09-2004 / 27-10-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 28-10-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Prawna
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Komisja Petycji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Prawna
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej usług na rynku wewnętrznym  
- PETI_AD(2005)359889 -  
-
PETI 
OPINIA w sprawie projektu Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy  
- PETI_AD(2004)349787 -  
-
PETI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie przyszłości Stoczni Gdańskiej  
- P6_DCL(2007)0081 - Wygasła  
Hanna FOLTYN-KUBICKA , Marcin LIBICKI , Czesław Adam SIEKIERSKI  
Data otwarcia : 24-09-2007
Termin : 24-12-2007
Liczba sygnatariuszy : 77 - 03-01-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie naruszenia praw człowieka na Białorusi  
- P6_DCL(2004)0036 - Wygasła  
Konrad SZYMAŃSKI , Marcin LIBICKI , Vytautas LANDSBERGIS , Anna ZÁBORSKÁ , László SURJÁN  
Data otwarcia : 29-07-2004
Termin : 29-10-2004
Liczba sygnatariuszy : 60 - 29-10-2004

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.