Maciej Marian GIERTYCH : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 14-12-2005 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Przewodniczący prezydium
 • 15-12-2005 / 13-07-2009 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Liga Polskich Rodzin (Polska)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-12-2005 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-09-2004 / 14-12-2005 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 18-11-2004 / 14-12-2005 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Praw Człowieka

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wniosku skierowanego do Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej dotyczącego zaprzestania budowy gazociągu północnoeuropejskiego ze względu na ewentualną katastrofę ekologiczną  
- P6_DCL(2006)0055 - Wygasła  
Maciej Marian GIERTYCH  
Data otwarcia : 11-07-2006
Termin : 11-11-2006
Liczba sygnatariuszy : 23 - 11-11-2006
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony i zachowania Katolickiej Katedry w Bukareszcie  
- P6_DCL(2006)0052 - Wygasła  
Maciej Marian GIERTYCH  
Data otwarcia : 03-07-2006
Termin : 03-11-2006
Liczba sygnatariuszy : 30 - 03-11-2006
Oświadczenie pisemne w sprawie wezwania wszystkich krajów do otwarcia archiwów dotyczących II wojny światowej  
- P6_DCL(2006)0013 - Wygasła  
Maciej Marian GIERTYCH  
Data otwarcia : 06-03-2006
Termin : 06-06-2006
Liczba sygnatariuszy : 32 - 06-06-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.