Anne SANDER : Strona główna 

Członkini 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania 
Delegacja do spraw stosunków z Japonią 

Zastępstwo 

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy (A8-0043/2019 - Andrey Novakov, Constanze Krehl) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Powództwa przedstawicielskie w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów (A8-0447/2018 - Geoffroy Didier) FR  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 
Anne SANDER  
Anne SANDER 

Na stronie EP NEWSHUB

 • RT @Europe2019_LR: «Refonder l’Europe, rétablir la France»: LR a trouvé son slogan pour les #Européennes2019 https://t.co/M0xadcC9ZM 

  Opublikowane:  
  dnia twitter 
 • Toutes mes pensées vont aux #chrétiens du Sri Lanka et à leurs familles victimes d’attentats abominables alors qu’ils célébraient #Pâques

  Opublikowane:  
  dnia twitter 
 • Mme de Montchalin affirme que le siège du Parlement européen n'est pas un enjeu des élections et pourtant c'est bien LREM qui en a fait un enjeu. C'est Mr Grivaux qui a remis en cause @lesRepublicains. Incohérence et double discours du gvt. @LReurope2019 https://t.co/5xXs3JLtqR 

  Opublikowane:  
  dnia twitter 

Kontakt