Pascal ARIMONT : Ósma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 01-07-2014 ... : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

 • 01-07-2014 ... : Christlich Soziale Partei (Belgia)

Wiceprzewodniczący 

 • 23-01-2017 ... : Komisja Rozwoju Regionalnego

Deputowani 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 14-07-2014 ... : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 14-07-2014 ... : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19-01-2017 / 22-01-2017 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 14-09-2017 ... : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Zastępstwo 

 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 01-07-2014 / 18-01-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14-07-2014 ... : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 19-01-2017 / 13-09-2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 19-01-2017 / 13-09-2017 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 08-02-2018 / 12-12-2018 : Komisja Specjalna ds. Unijnej Procedury Wydawania Zezwoleń na Dopuszczenie Pestycydów do Obrotu

Kontakt