Pascal ARIMONT : Strona główna 

Wiceprzewodniczący 

Komisja Rozwoju Regionalnego 

Członek 

Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Zastępstwo 

Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią 

Ostatnie prace 

Kontakt