Ana MIRANDA : Strona główna 

Członkini 

Komisja Petycji 
Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Zastępstwo 

Komisja Gospodarcza i Monetarna 
Komisja Rybołówstwa 
Komisja Prawna 
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja 
Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskie Zgromadzenie Parlamentarne 

Ostatnie prace 

Kontakt