María Luisa BERGAZ CONESA : Piąta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 24-07-2003 / 19-07-2004 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini

Partie krajowe 

  • 24-07-2003 / 19-07-2004 : Izquierda Unida (Hiszpania)

Wiceprzewodnicząca 

  • 26-11-2003 / 21-04-2004 : Tymczasowa Komisja do Spraw Zwiększenia Bezpieczeństwa na Morzu

Deputowani 

  • 01-09-2003 / 19-07-2004 : Komisja Ochrony Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów
  • 01-09-2003 / 19-07-2004 : Komisja Petycji
  • 01-09-2003 / 19-07-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej i Meksykiem
  • 20-11-2003 / 25-11-2003 : Tymczasowa Komisja do Spraw Zwiększenia Bezpieczeństwa na Morzu

Zastępstwo 

  • 29-08-2003 / 19-07-2004 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
  • 29-08-2003 / 19-07-2004 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)