• Eleni   THEOCHAROUS  

Eleni THEOCHAROUS : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Siódma kadencja Parlamentu 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie skandalu dotyczącego talidomidu oraz potrzeb zdrowotnych ofiar żyjących jeszcze w Europie  
- P7_DCL(2014)0011 - Wygasła  
Nirj DEVA , Edward MCMILLAN-SCOTT , Rebecca TAYLOR , Phil BENNION , Linda McAVAN , Dame Glenis WILLMOTT , Phil PRENDERGAST , Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Mairead McGUINNESS , Eleni THEOCHAROUS , Marian HARKIN  
Data otwarcia : 16-01-2014
Termin : 16-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 108 - 17-04-2014
Oświadczenie pisemne dotyczące promowania nauczania prawoznawstwa w szkołach  
- P7_DCL(2013)0013 - Wygasła  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 58 - 10-12-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony dzieci przed uprowadzeniem, zwłaszcza w kontekście sporów dotyczących prawa do opieki nad dzieckiem  
- P7_DCL(2013)0012 - Wygasła  
Angelika WERTHMANN , Victor BOŞTINARU , Jorgo CHATZIMARKAKIS , Minodora CLIVETI , Frank ENGEL , Carlos ITURGAIZ , Peter JAHR , Ádám KÓSA , Gesine MEISSNER , Antigoni PAPADOPOULOU , Antonyia PARVANOVA , Nikolaos SALAVRAKOS , Eleni THEOCHAROUS , Tatjana ŽDANOKA , Milan ZVER  
Data otwarcia : 09-09-2013
Termin : 09-12-2013
Liczba sygnatariuszy : 91 - 10-12-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie zagrożenia gruźlicą lekooporną w regionie Europy  
- P7_DCL(2013)0007 - Wygasła  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Carl SCHLYTER , Esther de LANGE , Anna ROSBACH , Rebecca TAYLOR , Nirj DEVA , Eleni THEOCHAROUS , Michèle STRIFFLER , Dame Glenis WILLMOTT , Marek Henryk MIGALSKI , Marc TARABELLA , David MARTIN , Marie-Christine VERGIAT , Edit BAUER  
Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 202 - 15-07-2013
Oświadczenie pisemne w sprawie skutków działań prowadzonych przez przedsiębiorstwa naftowe na środowisko, zdrowie i rozwój w Afryce  
- P7_DCL(2012)0008 - Wygasła  
Claudiu Ciprian TĂNĂSESCU , Corina CREȚU , Michèle STRIFFLER , Eleni THEOCHAROUS  
Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 14-06-2012
Liczba sygnatariuszy : 107 - 14-06-2012