Florent MARCELLESI : Strona główna 

Członek 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego 
Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza 

Zastępstwo 

Komisja Rozwoju 
Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii 
Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Chile 
Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego 

Ostatnie prace 

Kontakt