Simon COVENEY : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 25-06-2006 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 26-06-2006 / 10-06-2007 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 10-06-2007 : Fine Gael Party (Irlandia)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 10-06-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14-03-2007 / 10-06-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 16-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 24-09-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 31-01-2007 / 10-06-2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 31-01-2007 / 10-06-2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 31-01-2007 / 10-06-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 14-03-2007 / 10-06-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie projektu zlecenia Parlamentu Europejskiego dla Rady dotyczącego walki z handlem ludźmi - podejście zintegrowane oraz propozycje planu działania  
- AFET_AD(2006)376459 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie utworzenia unijnej gorącej linii dla ofiar handlu ludźmi  
- P6_DCL(2007)0035 - Wygasła  
Karin RIIS-JØRGENSEN , Silvia CIORNEI , Simon COVENEY , Lissy GRÖNER , Raül ROMEVA i RUEDA  
Data otwarcia : 28-03-2007
Termin : 28-06-2007
Liczba sygnatariuszy : 306 - 28-06-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania handlu dziećmi i dziecięcej prostytucji wzdłuż wewnętrznych granic UE między starymi i nowymi państwami członkowskimi  
- P6_DCL(2006)0079 - Wygasła  
Milan HORÁČEK , Simon COVENEY , Christa PRETS  
Data otwarcia : 23-10-2006
Termin : 01-02-2007
Liczba sygnatariuszy : 160 - 01-02-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności zerwania zależności pomiędzy podróżującymi w interesach a handlem kobietami i dziećmi zmuszanymi następnie do prostytucji  
- P6_DCL(2005)0062 - Wygasła  
Elizabeth LYNNE , Elena VALENCIANO , Anna ZÁBORSKÁ , Simon COVENEY  
Data otwarcia : 24-10-2005
Termin : 24-01-2006
Liczba sygnatariuszy : 265 - 24-01-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.