Simon BUSUTTIL
  • Simon
    BUSUTTIL
  • Malta
  • ur. 21 marca 1969, Attard

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

102

Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (debata)

11-09-2012 P7_CRE-REV(2012)09-11(21)

Naruszanie zasad obowiązujących w strefie Schengen (debata)

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(12)

Walka z homofobią w Europie (debata)

22-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-22(11)

Tabela wyników rynku wewnętrznego (debata)

21-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-21(14)

Tabela wyników rynku wewnętrznego (debata) (2)

21-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-21(14)

Absolutorium za rok 2010 (debata)

10-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-10(9)

Wyniki wizyty delegacji komisji LIBE na Sycylii i Lampedusie (debata)

09-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-09(18)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

9

SPRAWOZDANIE w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego

IMCO
03-05-2012 A7-0153/2012

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

2

Opinia(-e) jako sprawozdawca

12

OPINIA w sprawie klauzul wzajemnej obrony i solidarności UE: wymiaru politycznego i operacyjnego

LIBE
15-10-2012 LIBE_AD(2012)496413

OPINIA w sprawie 20 głównych obaw obywateli Unii i przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego rynku

PETI
03-05-2012 PETI_AD(2012)483750

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych za rok budżetowy 2010

LIBE
10-02-2012 LIBE_AD(2012)478348

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) za rok budżetowy 2010

LIBE
10-02-2012 LIBE_AD(2012)478346

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

LIBE
10-02-2012 LIBE_AD(2012)478342

OPINIA absolutorium z wykonania budżetu Eurojust za rok budżetowy 2009

LIBE
02-03-2011 LIBE_AD(2011)454530

OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) za rok budżetowy 2009

LIBE
02-03-2011 LIBE_AD(2011)454526

OPINIA w sprawie udzielenia Europejskiemu Kolegium Policyjnemu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009

LIBE
01-03-2011 LIBE_AD(2011)454531

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009

LIBE
01-03-2011 LIBE_AD(2011)454529

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

LIBE
01-03-2011 LIBE_AD(2011)454528

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

2

OPINIA w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE – 2010 r.: Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE

IMCO
25-01-2012 IMCO_AD(2012)473707

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009

IMCO
16-06-2011 IMCO_AD(2011)462912

Projekt(-y) rezolucji

47

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zwalczania homofobii w Europie

22-05-2012 RC-B7-0234/2012

Projekt rezolucji w sprawie zwalczania homofobii w Europie

21-05-2012 B7-0234/2012

Wspólny projekt rezolucji w sprawie dyskryminacyjnych stron internetowych i reakcji rządów

13-03-2012 RC-B7-0152/2012

Wspólny projekt rezolucji w sprawie działania w walce z epidemią cukrzycy w UE

12-03-2012 RC-B7-0145/2012

Projekt rezolucji w sprawie zwalczania epidemii cukrzycy w UE (2011/2911(RSP))

07-03-2012 B7-0147/2012

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii

15-02-2012 RC-B7-0068/2012

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii (2012/2543(RSP))

13-02-2012 B7-0070/2012

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Węgrzech (2012/2511(RSP))

08-02-2012 B7-0050/2012/popr. 1

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie wywozu substancji stosowanych do wykonywania kary śmierci w państwach trzecich

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Wygasła

szczegóły

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Data otwarcia : 06-06-2011
Termin : 06-10-2011
Liczba sygnatariuszy : 168 - 06-10-2011

Oświadczenie pisemne w sprawie działań Unii na rzecz walki z korupcją

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Przyjęta

szczegóły

Monica Luisa MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Data otwarcia : 18-01-2010
Termin : 06-05-2010
Przyjęto : 18-05-2010
Tekst przyjęty : P7_TA(2010)0176 (lista sygnatariuszy jest dostępna poprzez link w tekście przyjętym)
Liczba sygnatariuszy : 397 - 07-05-2010

Pytanie(-a) paralementarne

139

  Training of police forces in the European Union - Maintaining the CEPOL independent agency

20-12-2012 E-011666/2012

  Free movement of workers - DNA analysts in the UK

13-11-2012 E-010367/2012

  Marking requirements for historic firearms

04-10-2012 E-008913/2012

  EU Distribution Key for migration

03-10-2012 E-008905/2012

  Readmission agreements with third countries

01-10-2012 E-008791/2012

  Maltese language translators - shortage of permanent officials

01-10-2012 E-008790/2012

Śmierć na Morzu Śródziemnym - kto ponosi odpowiedzialność?

05-09-2012 O-000156/2012

Śmierć na Morzu Śródziemnym - kto ponosi odpowiedzialność?

05-09-2012 O-000155/2012

Przegląd aktualnych przepisów ramowych dotyczących zatrzymywania danych

04-09-2012 O-000154/2012/zm.1

Europarl TV