Simon BUSUTTIL

Grupy polityczne

 • 20.07.2004 / 30.08.2004 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 31.08.2004 / 13.07.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium
 • 14.07.2009 / 05.04.2013 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partit Nazzjonalista (Malta)
 • 14.07.2009 / 05.04.2013 : Partit Nazzjonalista (Malta)

Wiceprzewodniczący

 • 20.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)

Członek

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Budżetowa
 • 15.09.2004 / 19.09.2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 21.02.2005 / 14.01.2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Budżetowa
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Petycji
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Budżetowa
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Petycji
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16.09.2009 / 05.04.2013 : Delegacja do spraw stosunków z Albanią, Bośnią i Hercegowiną, Serbią, Czarnogórą i Kosowem
 • 19.01.2012 / 05.04.2013 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 19.01.2012 / 05.04.2013 : Komisja Petycji
 • 28.03.2012 / 05.04.2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy

Zastępstwo

 • 22.07.2004 / 20.02.2005 : Komisja Kontroli Budżetowej
 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 14.10.2004 / 08.06.2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 19.01.2006 / 14.02.2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej
 • 16.07.2009 / 01.06.2010 : Komisja Rybołówstwa
 • 16.09.2009 / 05.04.2013 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 16.09.2009 / 05.04.2013 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 02.06.2010 / 18.01.2012 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 19.01.2012 / 05.04.2013 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

102

Normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw (debata)

11-09-2012 P7_CRE-REV(2012)09-11(21)

Naruszanie zasad obowiązujących w strefie Schengen (debata)

04-07-2012 P7_CRE-REV(2012)07-04(12)

Walka z homofobią w Europie (debata)

22-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-22(11)

Tabela wyników rynku wewnętrznego (debata)

21-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-21(14)

Tabela wyników rynku wewnętrznego (debata) (2)

21-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-21(14)

Absolutorium za rok 2010 (debata)

10-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-10(9)

Wyniki wizyty delegacji komisji LIBE na Sycylii i Lampedusie (debata)

09-05-2012 P7_CRE-REV(2012)05-09(18)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

9

SPRAWOZDANIE w sprawie tabeli wyników rynku wewnętrznego

IMCO
03-05-2012 A7-0153/2012

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

2

Opinia(-e) jako sprawozdawca

12

OPINIA w sprawie klauzul wzajemnej obrony i solidarności UE: wymiaru politycznego i operacyjnego

LIBE
15-10-2012 LIBE_AD(2012)496413

OPINIA w sprawie 20 głównych obaw obywateli Unii i przedsiębiorstw w związku z funkcjonowaniem jednolitego rynku

PETI
03-05-2012 PETI_AD(2012)483750

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Inspektora Ochrony Danych za rok budżetowy 2010

LIBE
10-02-2012 LIBE_AD(2012)478348

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) za rok budżetowy 2010

LIBE
10-02-2012 LIBE_AD(2012)478346

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010

LIBE
10-02-2012 LIBE_AD(2012)478342

OPINIA absolutorium z wykonania budżetu Eurojust za rok budżetowy 2009

LIBE
02-03-2011 LIBE_AD(2011)454530

OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX) za rok budżetowy 2009

LIBE
02-03-2011 LIBE_AD(2011)454526

OPINIA w sprawie udzielenia Europejskiemu Kolegium Policyjnemu absolutorium z wykonania budżetu za rok budżetowy 2009

LIBE
01-03-2011 LIBE_AD(2011)454531

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii za rok budżetowy 2009

LIBE
01-03-2011 LIBE_AD(2011)454529

OPINIA w sprawie absolutorium z wykonania budżetu Agencji Praw Podstawowych Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009

LIBE
01-03-2011 LIBE_AD(2011)454528

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

2

OPINIA w sprawie sprawozdania na temat obywatelstwa UE – 2010 r.: Usuwanie przeszkód w zakresie praw obywatelskich UE

IMCO
25-01-2012 IMCO_AD(2012)473707

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wymogi techniczne dla poleceń przelewu i poleceń zapłaty w euro oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009

IMCO
16-06-2011 IMCO_AD(2011)462912

Projekt(-y) rezolucji

47

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zwalczania homofobii w Europie

22-05-2012 RC-B7-0234/2012

Projekt rezolucji w sprawie zwalczania homofobii w Europie

21-05-2012 B7-0234/2012

Wspólny projekt rezolucji w sprawie dyskryminacyjnych stron internetowych i reakcji rządów

13-03-2012 RC-B7-0152/2012

Wspólny projekt rezolucji w sprawie działania w walce z epidemią cukrzycy w UE

12-03-2012 RC-B7-0145/2012

Projekt rezolucji w sprawie zwalczania epidemii cukrzycy w UE (2011/2911(RSP))

07-03-2012 B7-0147/2012

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii

15-02-2012 RC-B7-0068/2012

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Syrii (2012/2543(RSP))

13-02-2012 B7-0070/2012

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Węgrzech (2012/2511(RSP))

08-02-2012 B7-0050/2012/popr. 1

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie wywozu substancji stosowanych do wykonywania kary śmierci w państwach trzecich

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Wygasła

szczegóły

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Data otwarcia : 06-06-2011
Termin : 06-10-2011
Liczba sygnatariuszy : 168 - 06-10-2011

Oświadczenie pisemne w sprawie działań Unii na rzecz walki z korupcją

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Przyjęta

szczegóły

Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Data otwarcia : 18-01-2010
Termin : 06-05-2010
Przyjęto : 18-05-2010
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2010)0176
Liczba sygnatariuszy : 397 - 07-05-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

138

  Training of police forces in the European Union - Maintaining the CEPOL independent agency

20-12-2012 E-011666/2012 Komisja

  Free movement of workers - DNA analysts in the UK

13-11-2012 E-010367/2012 Komisja

  Marking requirements for historic firearms

04-10-2012 E-008913/2012 Komisja

  EU Distribution Key for migration

03-10-2012 E-008905/2012 Komisja

  Readmission agreements with third countries

01-10-2012 E-008791/2012 Komisja

  Maltese language translators - shortage of permanent officials

01-10-2012 E-008790/2012 Komisja

Śmierć na Morzu Śródziemnym - kto ponosi odpowiedzialność?

05-09-2012 O-000156/2012 Komisja

Śmierć na Morzu Śródziemnym - kto ponosi odpowiedzialność?

05-09-2012 O-000155/2012 Rada

Przegląd aktualnych przepisów ramowych dotyczących zatrzymywania danych

04-09-2012 O-000154/2012/zm.1 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

92

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(7)

A6-0251/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wspólnej polityki imigracyjnej dla Europy: zasady, działania i narzędzia

Wspólna europejska polityka imigracyjna: zasady, działania i narzędzia (krótka prezentacja)

21-04-2009 P6_CRE(2009)04-21(24)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

11-03-2009 P6_CRE(2009)03-11(6)

A6-0066/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 1999/62/WE w sprawie pobierania opłat za użytkowanie niektórych typów infrastruktury przez pojazdy ciężarowe

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0050/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie przyszłości wspólnego europejskiego systemu azylowego

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

10-03-2009 P6_CRE(2009)03-10(9)

A6-0064/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie uczciwości gier hazardowych online

Przyszłość wspólnego europejskiego systemu azylowego (debata)

09-03-2009 P6_CRE(2009)03-09(19)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(5)

A6-0479/2008 - SPRAWOZDANIE w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004 - 2008

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

2

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej decyzję nr 573/2007/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającą Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców na lata 2008–2013 w zakresie zniesienia finansowania niektórych działań wspólnotowych oraz zmiany limitu na ich finansowanie

BUDG
23-04-2009 BUDG_AD(2009)423815

OPINIA w sprawie przeglądu „instrumentu europejskiej polityki sąsiedztwa”

BUDG
11-12-2008 BUDG_AD(2008)416375

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Fundusz Granic Zewnętrznych na lata 2007 - 2013 jako część programu ogólnego „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi”

BUDG
28-03-2006 BUDG_AD(2006)367784

Projekt(-y) rezolucji

10

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie stosunków śródziemnomorskich

07-03-2007 B6-0094/2007

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Mauretanii

05-07-2006 RC-B6-0399/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on human rights in Tunisia

12-06-2006 B6-0352/2006

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji uchodźców na Malcie

05-04-2006 RC-B6-0241/2006/popr. 1

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Tunezji

28-09-2005 RC-B6-0512/2005

  MOTION FOR A RESOLUTION on Tunisia

26-09-2005 B6-0525/2005

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Pytanie(-a) parlamentarne

121

  French draft law on online gaming and betting

07-05-2009 E-3638/2009 Komisja

  Action on misleading directory companies

03-04-2009 E-2766/2009 Komisja

  Action on misleading directory companies

03-04-2009 E-2765/2009 Rada

  EU budget and Malta

03-04-2009 E-2764/2009 Komisja

  EU funds granted to Malta in the area of immigration

03-04-2009 E-2763/2009 Komisja

  Speed limiters for certain categories of vehicles

24-03-2009 E-2265/2009 Komisja

  Framework Agreement with Libya

24-03-2009 E-2264/2009 Komisja

  Readmission agreements with Mediterranean countries

24-03-2009 E-2262/2009 Komisja

  Currency conversion on the play.com online facility

17-02-2009 E-1240/2009 Komisja

  Translation services

30-01-2009 E-0718/2009 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe