Robert NAVARRO : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 30-09-2008 : Parti socialiste (Francja)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : Delegacja do spraw stosunków z Mercosurem

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
 • 31-01-2007 / 30-09-2008 : Komisja Budżetowa
 • 14-03-2007 / 30-09-2008 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

SPRAWOZDANIE Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Short Sea Shipping  
- A6-0055/2005 -  
-
TRAN 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie statusu stowarzyszenia europejskiego i wspierania aktywnego obywatelstwa europejskiego  
- P6_DCL(2006)0024 - Wygasła  
Robert NAVARRO , Jean-Luc BENNAHMIAS , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Luigi COCILOVO , Sylvia-Yvonne KAUFMANN  
Data otwarcia : 03-04-2006
Termin : 06-07-2006
Liczba sygnatariuszy : 149 - 06-07-2006
Oświadczenie pisemne w sprawie Europejskiego Dnia Morza  
- P6_DCL(2006)0011 - Wygasła  
Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Robert NAVARRO , Dirk STERCKX , Jeanine HENNIS-PLASSCHAERT  
Data otwarcia : 20-02-2006
Termin : 20-05-2006
Liczba sygnatariuszy : 181 - 20-05-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.