Corien WORTMANN-KOOL

Grupy polityczne

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członkini
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Wiceprzewodnicząca

Partie krajowe

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Christen Democratisch Appèl (Holandia)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Christen Democratisch Appèl (Holandia)

Wiceprzewodnicząca

 • 11.04.2007 / 13.07.2009 : Komisja Handlu Międzynarodowego

Członkini

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31.01.2007 / 14.03.2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 31.01.2007 / 27.03.2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią
 • 28.03.2007 / 10.04.2007 : Komisja Handlu Międzynarodowego
 • 13.03.2008 / 13.07.2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 08.10.2009 / 31.07.2011 : Komisja Specjalna ds. Kryzysu Finansowego, Gospodarczego i Społecznego
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Gospodarcza i Monetarna

Zastępstwo

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15.09.2004 / 15.09.2004 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 16.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 11.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem
 • 15.03.2007 / 13.07.2009 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 28.03.2007 / 12.03.2008 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Transportu i Turystyki

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

85

Program działań prezydencji greckiej (debata)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(5)

Sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Centralnego za rok 2012 (debata)

12-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-12(7)

Europejski semestr na rzecz koordynacji polityki gospodarczej (debata)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(8)

Stan zaawansowania negocjacji w sprawie europejskiej unii bankowej (debata)

12-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-12(12)

Reforma struktury unijnego sektora bankowego (debata)

02-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-02(21)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

5

SPRAWOZDANIE w sprawie reformy struktury unijnego sektora bankowego

ECON
24-06-2013 A7-0231/2013

SPRAWOZDANIE w sprawie równoległego systemu bankowego

ECON
25-10-2012 A7-0354/2012

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów niewykonawczych spółek, których akcje są notowane na giełdzie i odnośnych środków

ECON
27-09-2013 ECON_AD(2013)508237

Projekt(-y) rezolucji

27

Wspólny projekt rezolucji w sprawie wyborów w Gruzji

24-10-2012 RC-B7-0467/2012

Projekt rezolucji w sprawie wyborów w Gruzji

17-10-2012 B7-0468/2012

Projekt rezolucji w sprawie posiedzenia Rady Europejskiej w czerwcu 2012 r.

03-07-2012 B7-0410/2012

Pytanie(-a) parlamentarne

57

  The tender for the Dutch high-speed rail network

01-10-2013 P-010964/2013 Komisja

  Changes to the methodology for calculating Member States' structural deficits

26-09-2013 E-010943/2013 Komisja

  Strike by German lock-keepers

06-09-2013 P-009939/2013 Komisja

  Dutch vehicle registration plates

26-06-2013 E-007556/2013 Komisja

  Supervisory and/or regulatory restrictions on the free movement of capital in the European Union

03-06-2013 P-006195/2013 Komisja

  Corporation tax for port undertakings

17-05-2013 P-005536/2013 Komisja

  Naiades programme

11-03-2013 E-002802/2013 Komisja

  Ryanair's airline tickets booking site

05-03-2013 E-002544/2013 Komisja

  Switzerland raises motorway vignette price for passenger cars

21-02-2013 E-001876/2013 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

58

Ocena czasu prowadzenia pojazdów przez kierowców i okresów odpoczynku (debata)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(19)

Stosunki handlowe i gospodarcze z Chinami (A6-0021/2009, Corien Wortmann-Kool) (głosowanie)

05-02-2009 P6_CRE(2009)02-05(5.8)

System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (debata)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(11)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

6

SPRAWOZDANIE w sprawie stosunków handlowych i gospodarczych z Chinami

INTA
27-01-2009 A6-0021/2009

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie europejskiej inicjatywy na rzecz rozwoju mikrokredytów dla wsparcia wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

FEMM
03-12-2008 FEMM_AD(2008)414925

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych

INTA
16-09-2008 INTA_AD(2008)405911

OPINIA w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wydajności energii końcowej oraz usług energetycznych

ECON
15-03-2005 ECON_AD(2005)350217

Projekt(-y) rezolucji

9

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie przyszłości rundy z Ad-Dauhy

30-09-2008 B6-0524/2008

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Gruzji

02-06-2008 RC-B6-0278/2008

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Gruzji

28-05-2008 B6-0289/2008

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej

06-05-2008 RC-B6-0209/2008

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Transatlantyckiej Rady Gospodarczej

28-04-2008 B6-0210/2008

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Gruzji

21-11-2007 B6-0485/2007

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie bezpieczeństwa produktów, w szczególności zabawek

24-09-2007 RC-B6-0351/2007

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie bezpieczeństwa produktów, a w szczególności zabawek

19-09-2007 B6-0352/2007

Pytanie(-a) parlamentarne

65

  Impact of European EU-OPS safety rules on pleasure flight operators

05-05-2009 E-3600/2009 Komisja

  Investment in European inland waterways

17-04-2009 E-3178/2009 Komisja

  Netherlands ship detained in Germany

17-04-2009 P-3173/2009 Komisja

  State aid for ports

20-03-2009 E-2226/2009 Komisja

  The Buy American clause in the US economic stimulus plan and WTO rules

27-02-2009 E-1547/2009 Komisja

  Question to Commissioner Ashton about the dumping of biodiesel from the USA on the European market

26-02-2009 P-1488/2009 Komisja

  European rules on car-scrapping premiums

18-02-2009 E-1291/2009 Komisja

  Secure Flight

17-02-2009 E-1219/2009 Komisja

  Seizure of unpatented medicines, contrary to EU customs rules (Regulation (EC) No 816/2006)

11-02-2009 E-1082/2009 Komisja

  Investment in European inland waterways

30-01-2009 E-0759/2009 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)