Thomas ULMER
 • Thomas
  ULMER
 • Niemcy
 • Data urodzenia: 25 lipca 1956, Karlsruhe

Grupy polityczne

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Christlich Demokratische Union Deutschlands (Niemcy)

Wiceprzewodniczący

 • 17.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

Członek

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z Półwyspem Koreańskim
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 16.09.2009 / 16.09.2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią i Norwegią, do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Islandia oraz do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 19.01.2012 / 13.06.2012 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 14.06.2012 / 30.06.2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Zastępstwo

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19.01.2012 / 13.06.2012 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14.06.2012 / 30.06.2014 : Komisja Transportu i Turystyki

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

126

Miód (A7-0440/2013 - Julie Girling)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(15.14)

Równość kobiet i mężczyzn w 2012 r. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)

11-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-11(10.23)

Docelowe zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidziane na 2020 r. (debata)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(17)

Docelowe zmniejszenie emisji CO2 z nowych samochodów osobowych przewidziane na 2020 r. (debata) (2)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(17)

Zdrowie reprodukcyjne i seksualne oraz prawa w tej dziedzinie (A7-0426/2013 - Edite Estrela)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(10.30)

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(9.1)

Program Erasmus dla wszystkich (A7-0405/2012 - Doris Pack)

19-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-19(9.7)

Zagrożenia wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (debata)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(18)

Zagrożenia wynikającymi z narażenia na działanie promieniowania jonizującego (debata) (2)

23-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-23(18)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie praw człowieka oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych

ENVI
28-04-2010 ENVI_AD(2010)439249

Projekt(-y) rezolucji

1

Oświadczenie(-a) pisemne

4

Oświadczenie pisemne w sprawie dzieci cierpiących na zespół Downa

30-11-2011 P7_DCL(2011)0052 Przyjęta

szczegóły

George Sabin CUTAȘ , Viorica DĂNCILĂ , Norica NICOLAI , Marc TARABELLA , Thomas ULMER

Data otwarcia : 30-11-2011
Termin : 29-03-2012
Przyjęto : 18-04-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0130
Liczba sygnatariuszy : 386 - 29-03-2012

Oświadczenie pisemne w sprawie wprowadzenia europejskiego paszportu protezowego dla osób ze sztucznymi ekto- i endoprotezami

06-09-2010 P7_DCL(2010)0060 Wygasła

szczegóły

Dieter-Lebrecht KOCH , Thomas ULMER

Data otwarcia : 06-09-2010
Termin : 06-12-2010
Liczba sygnatariuszy : 66 - 06-12-2010

Oświadczenie pisemne w sprawie pracowników służby zdrowia w Unii Europejskiej

17-05-2010 P7_DCL(2010)0040 Wygasła

szczegóły

Elena Oana ANTONESCU , Jean LAMBERT , Antonyia PARVANOVA , Marc TARABELLA , Thomas ULMER

Data otwarcia : 17-05-2010
Termin : 17-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 182 - 09-09-2010

Oświadczenie pisemne w sprawie usługi internetowej „Google Street View”

05-05-2010 P7_DCL(2010)0033 Wygasła

szczegóły

Thomas ULMER , Markus PIEPER , Herbert REUL

Data otwarcia : 05-05-2010
Termin : 09-09-2010
Liczba sygnatariuszy : 37 - 09-09-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

63

  Tendering obligation for on-call service in Germany

05-02-2014 E-001134/2014 Komisja

  Export ban on medicinal products

04-12-2013 E-013769/2013 Komisja

  Adaptation of the regulatory arrangements for homeopathic and anthroposophic medicinal products

04-12-2013 E-013768/2013 Komisja

  Creating a central criminal register for Europe

21-06-2013 E-007351/2013 Komisja

  Harmonising telemetric reading and programming devices for defibrillators and pacemakers

27-02-2013 E-002227/2013 Komisja

  Duty-free limit on goods sent through the forces' post by soldiers stationed abroad

11-02-2013 E-001373/2013 Komisja

  Alert mechanism for professional qualifications

08-01-2013 E-000085/2013 Komisja

  Shortages of medicinal products

27-11-2012 E-010761/2012 Komisja

  Selection of EU Tempus projects by the EACEA

12-10-2012 E-009232/2012 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

50

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

04-02-2009 P6_CRE(2009)02-04(8)

A6-0495/2008 - SPRAWOZDANIE w sprawie „2050: przyszłość zaczyna się dziś – zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki ochrony klimatu UE”

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(5)

A6-0479/2008 - SPRAWOZDANIE w sprawie stanu praw podstawowych w Unii Europejskiej w latach 2004 - 2008

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(5)

A6-0459/2008 - SPRAWOZDANIE w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (wdrożenie rozporządzenia (WE) nr 1094/2001)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

17-12-2008 P6_CRE(2008)12-17(8)

A6-0406/2008 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

17-12-2008 P6_CRE(2008)12-17(8)

A6-0419/2008 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady określającego normy emisji dla nowych samochodów osobowych w ramach zintegrowanego podejścia Wspólnoty na rzecz obniżenia poziomów emisji CO2 pochodzących z samochodów dostawczych

Propagowanie ekologicznie czystych i energooszczędnych pojazdów w transporcie drogowym (debata)

21-10-2008 P6_CRE(2008)10-21(17)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

03-09-2008 P6_CRE(2008)09-03(10)

A6-0199/2008 - SPRAWOZDANIE w sprawie wpływu marketingu i reklamy na równość kobiet i mężczyzn

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

21-05-2008 P6_CRE(2008)05-21(7)

A6-0136/2008 - SPRAWOZDANIE w sprawie naukowych faktów dotyczących zmian klimatu: wyniki i zalecenia stanowiące podstawę procesu decyzyjnego

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie substancji barwiących, które mogą być dodawane do produktów leczniczych (Wersja przeredagowana)

ENVI
05-06-2008 ENVI_AD(2008)404618

OPINIA w sprawie zmian demograficznych i solidarności między pokoleniami

ENVI
24-01-2006 ENVI_AD(2006)364781

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie zapalenia wątroby typu C

29-11-2006 P6_DCL(2006)0087 Przyjęta

szczegóły

Jolanta DIČKUTĖ , John BOWIS , Stephen HUGHES , Frédérique RIES , Thomas ULMER

Data otwarcia : 29-11-2006
Termin : 15-03-2007
Przyjęto : 29-03-2007
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2007)0102
Liczba sygnatariuszy : 470 - 15-03-2007

Oświadczenie pisemne w sprawie czynnych substancji farmaceutycznych

04-09-2006 P6_DCL(2006)0061 Przyjęta

szczegóły

Amalia SARTORI , John BOWIS , Françoise GROSSETÊTE , Cristina GUTIÉRREZ-CORTINES , Thomas ULMER

Data otwarcia : 04-09-2006
Termin : 04-12-2006
Przyjęto : 12-12-2006
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2006)0551
Liczba sygnatariuszy : 378 - 04-12-2006

Pytanie(-a) parlamentarne

59

  MRI

05-05-2009 E-3585/2009 Komisja

  Driving licence for members of the fire service

02-04-2009 E-2715/2009 Komisja

  Legal certainty concerning the status of a new active substance (NAS)

17-03-2009 P-2044/2009 Komisja

  Tax loopholes in Germany

23-01-2009 E-0508/2009 Komisja

  De Minimis Regulation/ Municipalities' Agricultural Subsidies Programmes

20-01-2009 E-0346/2009 Komisja

  Biometric data (fingerprints)

13-11-2008 P-6307/2008 Komisja

  Deutsche Telekom

09-10-2008 P-5662/2008 Komisja

  Medicines and patent law

04-09-2008 P-4890/2008 Komisja

  De minimis cross-compliance threshold

18-07-2008 E-4340/2008 Komisja

  Plasma vs. blood donation

11-07-2008 E-4201/2008 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)