Angelika BEER : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Bündnis 90/Die Grünen (Niemcy)

Przewodnicząca 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków z Iranem
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 22-09-2004 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

Zastępstwo 

 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA zawierająca zalecenia dla Komisji w sprawie finansowania działań innych niż oficjalna pomoc rozwojowa w krajach objętych rozporządzeniem (WE) 1905/2006  
- AFET_AD(2009)412332 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uproszczenia warunków transferu produktów związanych z obronnością we Wspólnocie  
- AFET_AD(2008)406006 -  
-
AFET 
OPINIA w sprawie planu wdrożenia X europejskiego funduszu rozwoju  
- AFET_AD(2007)390723 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie rozbrojenia jądrowego  
- P6_DCL(2008)0098 - Wygasła  
Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES  
Data otwarcia : 17-11-2008
Termin : 12-03-2009
Liczba sygnatariuszy : 89 - 12-03-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie zakazu stosowania amunicji kasetowej  
- P6_DCL(2007)0024 - Wygasła  
Elizabeth LYNNE , Angelika BEER , Véronique DE KEYSER , Mihael BREJC  
Data otwarcia : 01-03-2007
Termin : 01-06-2007
Liczba sygnatariuszy : 165 - 01-06-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie wycofania broni jądrowej z obszaru Europy do końca 2006 r.  
- P6_DCL(2006)0047 - Wygasła  
Caroline LUCAS , Angelika BEER  
Data otwarcia : 12-06-2006
Termin : 12-10-2006
Liczba sygnatariuszy : 75 - 12-10-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.