Karin RESETARITS : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 07-06-2005 : Niezrzeszeni
 • 08-06-2005 / 01-02-2006 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini
 • 02-02-2006 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 18-04-2006 : Liste Dr. Hans-Peter Martin - Für echte Kontrolle in Brüssel (Austria)
 • 19-04-2006 / 13-07-2009 : Die Liberalen (Austria)

Wiceprzewodnicząca 

 • 26-04-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 12-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 15-03-2007 / 25-04-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Japonią

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 07-06-2005 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 21-07-2004 / 07-06-2005 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15-09-2004 / 07-06-2005 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 23-06-2005 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 23-06-2005 / 14-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 11-02-2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 10-05-2007 / 06-05-2008 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie demograficznej przyszłości Europy  
- FEMM_AD(2007)394241 -  
-
FEMM 
OPINIA na temat równości kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej – 2007  
- CULT_AD(2007)388699 -  
-
CULT 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie podpalenia słoweńskiego żłobka w Trieście, co zostało odebrane jako atak na mniejszość słoweńską we Włoszech  
- P6_DCL(2007)0023 - Wygasła  
Mojca DRČAR MURKO , Jelko KACIN , Sepp KUSSTATSCHER , Karin RESETARITS , Csaba Sándor TABAJDI  
Data otwarcia : 01-03-2007
Termin : 01-06-2007
Liczba sygnatariuszy : 39 - 01-06-2007
Oświadczenie pisemne w sprawie diamentów, których sprzedaż służy finansowaniu konfliktów zbrojnych (ang. conflict diamonds) oraz Procesu Kimberley  
- P6_DCL(2007)0021 - Wygasła  
Alyn SMITH , Karin RESETARITS , Luisa MORGANTINI , Marie-Arlette CARLOTTI , Anna ZÁBORSKÁ  
Data otwarcia : 26-02-2007
Termin : 29-05-2007
Liczba sygnatariuszy : 60 - 29-05-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.