Elly de GROEN-KOUWENHOVEN : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Zielonych / Wolne Przymierze Europejskie - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 08-05-2007 : Europa Transparant (Holandia)
 • 09-05-2007 / 13-07-2009 : Independent (Holandia)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Petycji
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Petycji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej

Zastępstwo 

 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej
 • 14-03-2007 / 14-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Europy Południowo-Wschodniej

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie dyskryminacji dzieci niepełnosprawnych i umieszczania ich w placówkach w Unii Europejskiej  
- P6_DCL(2008)0024 - Wygasła  
Kathy SINNOTT , Bas BELDER , Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Marie PANAYOTOPOULOS-CASSIOTOU , Richard HOWITT  
Data otwarcia : 09-04-2008
Termin : 15-07-2008
Liczba sygnatariuszy : 213 - 10-07-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie ochrony ludności Bułgarii przed neototalitaryzmem  
- P6_DCL(2006)0019 - Wygasła  
Elly de GROEN-KOUWENHOVEN , Michael CASHMAN , Erik MEIJER , Alexander Graf LAMBSDORFF , Geoffrey VAN ORDEN  
Data otwarcia : 03-04-2006
Termin : 06-07-2006
Liczba sygnatariuszy : 115 - 06-07-2006

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.