Josep BORRELL FONTELLES : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Przewodniczący 

 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Parlament Europejski
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Prezydium
 • 20-07-2004 / 15-01-2007 : Konferencja Przewodniczących

Przewodniczący 

 • 20-09-2004 / 15-01-2007 : Delegacja do Eurośródziemnomorskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju

Deputowani 

 • 20-09-2004 / 20-10-2004 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE

Zastępstwo 

 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Protokołu ustalającego, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską  
- DEVE_AD(2008)407685 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Porozumienia w formie wymiany listów dotyczącego zmian w Protokole ustalającym, na okres od dnia 18 stycznia 2005 r. do dnia 17 stycznia 2011 r., wielkości dopuszczalne połowów oraz rekompensatę finansową przewidziane w Umowie pomiędzy Wspólnotą Europejską a Republiką Seszeli  
- DEVE_AD(2008)400377 -  
-
DEVE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie zawarcia Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Wspólnotą Europejską z jednej strony a Wybrzeżem Kości Słoniowej z drugiej strony  
- DEVE_AD(2008)398644 -  
-
DEVE 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie europejskiego dnia pamięci ofiar mafii oraz w sprawie wykorzystywania dóbr i kapitałów skonfiskowanych międzynarodowym organizacjom przestępczym do celów społecznych  
- P6_DCL(2008)0108 - Wygasła  
Vittorio AGNOLETTO , Josep BORRELL FONTELLES , Monica FRASSONI , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Sir Graham WATSON  
Data otwarcia : 15-12-2008
Termin : 02-04-2009
Liczba sygnatariuszy : 220 - 02-04-2009

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.