Jerzy BUZEK
 • Jerzy
  BUZEK
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członek
 • Polska Platforma Obywatelska
 • Data urodzenia: 3 lipca 1940, Śmiłowice

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

49

Racjonalne pod względem kosztów redukcje emisji oraz inwestycje niskoemisyjne (debata)

05-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-05(22)

Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii (debata)

05-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-05(23)

Przyspieszenie innowacji w dziedzinie czystej energii (debata) (2)

05-02-2018 P8_CRE-REV(2018)02-05(23)

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018 – wszystkie sekcje (debata)

24-10-2017 P8_CRE-REV(2017)10-24(13)

Nordstream 2 (debata)

14-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-14(4)

Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych (debata)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(3)

Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (debata)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(4)

Środki zapewniające bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego (debata) (2)

12-09-2017 P8_CRE-REV(2017)09-12(4)

Przegląd wdrażania programu „Horyzont 2020” (debata)

12-06-2017 P8_CRE-REV(2017)06-12(14)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

11

SPRAWOZDANIE w sprawie przyspieszenia innowacji w dziedzinie czystej energii

ITRE
24-01-2018 A8-0005/2018

SPRAWOZDANIE w sprawie europejskiej inicjatywy dotyczącej przetwarzania w chmurze

ITRE
26-01-2017 A8-0006/2017

Opinia(-e) jako sprawozdawca

7

OPINIA w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2018

ITRE
10-10-2017 ITRE_AD(2017)606112

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do retransmisji programów telewizyjnych i radiowych

ITRE
23-06-2017 ITRE_AD(2017)597748

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) 2016/1036 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej oraz rozporządzenie (UE) 2016/1037 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej

ITRE
30-05-2017 ITRE_AD(2017)597738

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2012/2002, rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1305/2013, (UE) nr 1306/2013, (UE) nr 1307/2013, (UE) nr 1308/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014, (UE) nr 283/2014, (UE) nr 652/2014 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady nr 541/2014/UE

ITRE
25-04-2017 ITRE_AD(2017)597745

OPINIA w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2017

ITRE
20-06-2016 ITRE_AD(2016)582093

OPINIA w sprawie zaleceń dla Komisji Europejskiej dotyczących negocjacji w sprawie transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego (TTIP)

ITRE
25-03-2015 ITRE_AD(2015)546749

OPINIA w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2015

ITRE
25-09-2014 ITRE_AD(2014)537273

Instytucjonalne projekty rezolucji

27

Wspólny projekt rezolucji w sprawie Białorusi

18-04-2018 RC-B8-0197/2018

  Motion for a resolution on Belarus

16-04-2018 B8-0197/2018

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

05-04-2017 RC-B8-0253/2017

  Motion for a resolution on Belarus

03-04-2017 B8-0263/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie ukraińskich więźniów w Rosji oraz sytuacji na Krymie

15-03-2017 RC-B8-0190/2017

  Motion for a resolution on the Ukrainian political prisoners in Russia and situation in Crimea

13-03-2017 B8-0221/2017

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

21-11-2016 RC-B8-1232/2016

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

16-11-2016 B8-1234/2016

Projekt rezolucji w sprawie dążenia ku dobrze prosperującej gospodarce opartej na danych

02-03-2016 B8-0308/2016

Pytania pisemne

9

Przepisy francuskie dotyczące pobierania opłaty w wysokości 40 EUR na pracownika delegowanego

07-11-2017 E-006832/2017 Komisja

Zagrożenie ze strony Białorusi dla unijnego przemysłu stalowego

26-01-2016 E-000567/2016 Komisja

Unijne środki zaradcze wobec rosyjskich sankcji handlowych grożących Ukrainie

04-01-2016 P-000001/2016 Komisja

Projekt budowy gazociągu Nord Stream na Morzu Bałtyckim

10-12-2015 E-015658/2015 Komisja

VP/HR - Harmonogram przygotowań do szczytu NATO w 2016 roku w Warszawie

13-05-2015 E-007787/2015 Komisja

Pytania ustne

14

Polityka przemysłowa

18-05-2018 O-000057/2018 Komisja

Polityka przemysłowa

21-02-2018 O-000018/2018 Komisja

Unijny zakaz przemieszczania dzikich zwierząt cyrkowych

16-05-2017 O-000042/2017 Komisja

Unijny zakaz przemieszczania dzikich zwierząt cyrkowych

14-02-2017 O-000013/2017 Komisja

Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych

07-12-2016 O-000152/2016 Komisja

Przeciwdziałanie nielegalnemu wyrębowi, wylesianiu i degradacji lasów - program działań UE

09-09-2016 O-000112/2016 Komisja

Konkurencyjność europejskiej branży zaopatrzenia kolei

12-04-2016 O-000067/2016 Komisja

Stan bezpieczeństwa obiektów jądrowych na Białorusi

05-04-2016 O-000062/2016 Komisja

Ku gospodarce opartej na danych

03-02-2016 O-000021/2016 Komisja

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Paul-Henri Spaak
  08B046
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12063
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Paul-Henri Spaak 08B046
  1047 Brussels