Jerzy BUZEK
 • Jerzy
  BUZEK
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Członek
 • Polska Platforma Obywatelska
 • Data urodzenia: 3 lipca 1940, Śmiłowice

Grupy polityczne

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 14.07.2009 / 20.07.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 21.07.2009 / 02.02.2012 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium
 • 03.02.2012 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 01.07.2014 ... : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Platforma Obywatelska (Polska)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Platforma Obywatelska (Polska)
 • 01.07.2014 ... : Platforma Obywatelska (Polska)

Przewodniczący

 • 14.07.2009 / 16.01.2012 : Parlament Europejski
 • 14.07.2009 / 16.01.2012 : Prezydium
 • 14.07.2009 / 16.01.2012 : Konferencja Przewodniczących

Przewodniczący

 • 30.09.2009 / 16.01.2012 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 07.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15.07.2014 / 18.01.2017 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 25.01.2017 ... : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Członek

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych
 • 30.09.2009 / 16.01.2012 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 01.07.2014 / 06.07.2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 07.07.2014 / 14.07.2014 : Konferencja Przewodniczących Komisji
 • 14.07.2014 ... : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 19.01.2017 / 24.01.2017 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 19.01.2017 ... : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 25.01.2017 ... : Konferencja Przewodniczących Komisji

Zastępstwo

 • 22.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 02.03.2005 / 17.01.2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 18.01.2007 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 14.07.2014 ... : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 14.07.2014 ... : Delegacja do Komisji Parlamentarnej Stowarzyszenia UE-Mołdawia
 • 19.01.2017 ... : Komisja Spraw Zagranicznych

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

799

Uruchomienie wewnętrznego rynku energii - Mikrogeneracja (debata)

09-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-09(23)

Uruchomienie wewnętrznego rynku energii - Mikrogeneracja (debata) (2)

09-09-2013 P7_CRE-REV(2013)09-09(23)

Program działań prezydencji litewskiej (debata)

03-07-2013 P7_CRE-REV(2013)07-03(5)

Wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego

17-01-2012 P7_CRE-REV(2012)01-17(3)

Wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (2)

17-01-2012 P7_CRE-REV(2012)01-17(3)

Wybór przewodniczącego Parlamentu Europejskiego (kontynuacja)

17-01-2012 P7_CRE-REV(2012)01-17(4)

Wznowienie sesji

16-01-2012 P7_CRE-REV(2012)01-16(1)

Oświadczenia Przewodniczącego

16-01-2012 P7_CRE-REV(2012)01-16(2)

Ogłoszenie nazwisk osób kandydujących na urząd przewodniczącego

16-01-2012 P7_CRE-REV(2012)01-16(8)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

SPRAWOZDANIE w sprawie uruchomienia wewnętrznego rynku energii

ITRE
16-07-2013 A7-0262/2013

Projekt(-y) rezolucji

15

Wspólny projekt rezolucji w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Projekt rezolucji w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę

11-03-2014 B7-0264/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

26-02-2014 RC-B7-0219/2014

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

25-02-2014 B7-0220/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

05-02-2014 RC-B7-0138/2014

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Ukrainie

04-02-2014 B7-0158/2014

Pytanie(-a) parlamentarne

4

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

73

Przedstawienie programu prezydencji czeskiej (debata)

14-01-2009 P6_CRE(2009)01-14(3)

System handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych (debata)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(11)

Proces legislacyjny w zakresie trzeciego pakietu energetycznego (debata)

16-12-2008 P6_CRE(2008)12-16(18)

Stan negocjacji w sprawie pakietu klimatycznego i energii (debata)

04-12-2008 P6_CRE(2008)12-04(3)

Stosunki UE-Rosja (debata)

21-10-2008 P6_CRE(2008)10-21(12)

Program reformy stoczni polskich (debata)

21-10-2008 P6_CRE(2008)10-21(16)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

4

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego ogólne zasady dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności

ENVI
02-05-2005 ENVI_AD(2005)353727

OPINIA w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ENVI
29-04-2005 ENVI_AD(2005)353716

Projekt(-y) rezolucji

7

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Białorusi

20-02-2008 RC-B6-0081/2008

  MOTION FOR A RESOLUTION on Belarus

19-02-2008 B6-0091/2008

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Ukrainy

05-04-2006 RC-B6-0235/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Ukraine after the 26 March 2006 Ukrainian elections

03-04-2006 B6-0240/2006

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie 25 rocznicy Solidarności i jej przesłania dla Europy

26-09-2005 RC-B6-0485/2005

  MOTION FOR A RESOLUTION on the 25th Anniversary of Solidarity and its message for Europe

21-09-2005 B6-0504/2005

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Ukrainy

30-11-2004 RC-B6-0195/2004

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie zwalczania przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

14-11-2007 P6_DCL(2007)0102 Wygasła

szczegóły

Catherine STIHLER , Jerzy BUZEK , Paulo CASACA , Avril DOYLE , Gérard ONESTA

Data otwarcia : 14-11-2007
Termin : 28-02-2008
Liczba sygnatariuszy : 183 - 21-02-2008

Pytanie(-a) parlamentarne

8

Kontynuacja i zakończenie na czas prac legislacyjnych nad trzecim pakietem energetycznym

12-11-2008 O-0120/2008 Rada

Wdrażania systemu wzajemnej zgodności w nowych państwach członkowskich

18-07-2007 O-0047/2007 Komisja

Opóźnienie przystąpienia nowych państw członkowskich do strefy Schengen

03-10-2006 O-0112/2006 Komisja

Realizacji inwestycji Jamał 2 i Amber

14-07-2005 H-0651/2005 Komisja

Długofalowych konsekwencji II wojny światowej

09-03-2005 O-0027/2005 Komisja

Długofalowych konsekwencji II wojny światowej

09-03-2005 O-0026/2005 Rada

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Paul-Henri Spaak
  08B046
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T12063
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Paul-Henri Spaak 08B046
  1047 Brussels