Jolanta DIČKUTĖ : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członkini

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Darbo partija (Litwa)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-09-2004 / 20-06-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 21-06-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maszreku

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 01-03-2005 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 02-03-2005 / 14-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 21-06-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Szwajcarią, Islandią i Norwegią i do wspólnej komisji parlamentarnej Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG)

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie fibromialgii  
- P6_DCL(2008)0069 - Przyjęta  
Nicolae Vlad POPA , Jolanta DIČKUTĖ , Frieda BREPOELS , Kathy SINNOTT , Adamos ADAMOU  
Data otwarcia : 01-09-2008
Termin : 18-12-2008
Przyjęto : 13-01-2009
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2009)0014
Liczba sygnatariuszy : 418 - 18-12-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie zapalenia wątroby typu C  
- P6_DCL(2006)0087 - Przyjęta  
Jolanta DIČKUTĖ , John BOWIS , Stephen HUGHES , Frédérique RIES , Thomas ULMER  
Data otwarcia : 29-11-2006
Termin : 15-03-2007
Przyjęto : 29-03-2007
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2007)0102
Liczba sygnatariuszy : 470 - 15-03-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.