Stanisław JAŁOWIECKI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Platforma Obywatelska (Polska)

Deputowani 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Transportu i Turystyki

Zastępstwo 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie stosunków transatlantyckich  
- TRAN_AD(2006)362713 -  
-
TRAN 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie poprawy zrozumiałości języka dokumentów Unii Europejskiej  
- P6_DCL(2006)0082 - Wygasła  
Stanisław JAŁOWIECKI  
Data otwarcia : 13-11-2006
Termin : 23-02-2007
Liczba sygnatariuszy : 67 - 23-02-2007

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.