Luis YÁÑEZ-BARNUEVO GARCÍA : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Partido Socialista Obrero Español (Hiszpania)

Przewodniczący 

 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru
 • 01-10-2009 / 20-03-2012 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 16-09-2009 / 30-09-2009 : Konferencja Przewodniczących Delegacji
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Konstytucyjnych
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 21-03-2012 / 30-06-2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Zastępstwo 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 215

OPINIA w sprawie klauzul wzajemnej obrony i solidarności UE: wymiaru politycznego i operacyjnego  
- AFCO_AD(2012)496318 -  
-
AFCO 
OPINIA w sprawie unijnej polityki przeciwdziałania terroryzmowi: najważniejsze osiągnięcia i nadchodzące wyzwania  
- AFET_AD(2011)462602 -  
-
AFET 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe