Filip KACZMAREK

Grupy polityczne

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 14.07.2009 / 23.07.2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek
 • 24.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek prezydium

Partie krajowe

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Platforma Obywatelska (Polska)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Platforma Obywatelska (Polska)

Przewodniczący

 • 05.06.2012 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią

Członek

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Rozwoju
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Rozwoju
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Rozwoju
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Rozwoju
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Parlamentem Panafrykańskim
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rozwoju
 • 28.03.2012 / 04.06.2012 : Delegacja do spraw stosunków z Białorusią
 • 28.03.2012 / 30.06.2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 05.06.2012 / 30.06.2014 : Konferencja Przewodniczących Delegacji

Zastępstwo

 • 22.07.2004 / 26.06.2006 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 23.02.2005 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem
 • 23.02.2005 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 27.06.2006 / 14.01.2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Ameryki Środkowej
 • 19.06.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 19.01.2012 / 24.01.2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 25.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

182

Rosja: skazanie demonstrantów biorących udział w wydarzeniach na placu Bołotnaja

13-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-13(19.1)

Rosyjska inwazja na Ukrainie (debata)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej (debata)

24-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-24(22)

Sytuacja na Ukrainie (debata)

05-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-05(14)

Ostatnie wybory w Bangladeszu

16-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-16(12.2)

Sytuacja w Sudanie Południowym (debata)

15-01-2014 P7_CRE-REV(2014)01-15(20)

Prawa człowieka na świecie w 2012 r. oraz polityka Unii Europejskiej w tym zakresie (debata)

10-12-2013 P7_CRE-REV(2013)12-10(19)

Porozumienie w sprawie zamówień rządowych (debata)

18-11-2013 P7_CRE-REV(2013)11-18(19)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

4

SPRAWOZDANIE w sprawie milenijnych celów rozwoju – określenie ram po 2015 r.

DEVE
06-05-2013 A7-0165/2013

SPRAWOZDANIE w sprawie prac Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE w 2010 r.

DEVE
28-09-2011 A7-0315/2011

SPRAWOZDANIE w sprawie zwiększenia skuteczności polityki rozwojowej UE

DEVE
31-05-2011 A7-0205/2011

Opinia(-e) jako sprawozdawca

6

OPINIA w sprawie projektu decyzji Rady dotyczącej zawarcia Protokołu zmieniającego Porozumienie w sprawie zamówień rządowych

DEVE
18-09-2013 DEVE_AD(2013)516716

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 98/70/WE odnoszącą się do jakości benzyny i olejów napędowych oraz zmieniającej dyrektywę 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

DEVE
26-06-2013 DEVE_AD(2013)510683

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie

DEVE
04-06-2012 DEVE_AD(2012)485941

OPINIA w sprawie standardów w zakresie praw człowieka oraz standardów społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych

DEVE
25-10-2010 DEVE_AD(2010)448883

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Regulamin pracowniczy urzędników Wspólnot Europejskich i warunki zatrudnienia innych pracowników Wspólnot Europejskich

DEVE
06-10-2010 DEVE_AD(2010)445850

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady określającej organizację i zasady funkcjonowania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych

DEVE
01-07-2010 DEVE_AD(2010)443110

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

12

OPINIA w sprawie roli Pakistanu w regionie i jego stosunków politycznych z UE

DEVE
04-12-2013 DEVE_AD(2013)521550

OPINIA w sprawie stanowiska Rady w sprawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2014

DEVE
01-10-2013 DEVE_AD(2013)519506

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)

DEVE
05-09-2012 DEVE_AD(2012)489624

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020” – programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)

DEVE
05-09-2012 DEVE_AD(2012)489623

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa

DEVE
20-06-2012 DEVE_AD(2012)487772

OPINIA w sprawie środowiskowych skutków działań związanych z wydobyciem gazu łupkowego i olei łupkowych

DEVE
19-06-2012 DEVE_AD(2012)486208

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego załącznik I do rozporządzenia Rady (WE) nr 1528/2007 w zakresie usunięcia niektórych państw z wykazu regionów lub państw, które zakończyły negocjacje

DEVE
05-06-2012 DEVE_AD(2012)486224

OPINIA w sprawie wspólnej polityki rolnej do 2020 r.: sprostać wyzwaniom przyszłości związanym z żywnością, zasobami naturalnymi oraz aspektami terytorialnymi

DEVE
13-04-2011 DEVE_AD(2011)460764

OPINIA dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

DEVE
10-11-2010 DEVE_AD(2010)450668

OPINIA Międzynarodowa polityka handlowa w kontekście nadrzędnych potrzeb związanych ze zmianami klimatu

DEVE
08-10-2010 DEVE_AD(2010)445821

Projekt(-y) rezolucji

293

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawnych przypadków prześladowań w Pakistanie

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0409/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0403/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0400/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

  Motion for a resolution on Security and Human Trafficking in the Sinai

10-03-2014 B7-0261/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Russia: sentencing of demonstrators involved in Bolotnaya Square events

10-03-2014 B7-0249/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Oświadczenie(-a) pisemne

8

Oświadczenie pisemne w sprawie śledztwa dotyczącego wypadku samochodowego, w którym zginął Oswaldo Payá

13-01-2014 P7_DCL(2014)0005 Wygasła

szczegóły

Jarosław WAŁĘSA , Hans-Peter MARTIN , Francisco SOSA WAGNER , Filip KACZMAREK , Marek Józef GRÓBARCZYK , Joanna Katarzyna SKRZYDLEWSKA , Andrzej GRZYB , Angelika WERTHMANN , Franco BONANINI , Alejo VIDAL-QUADRAS

Data otwarcia : 13-01-2014
Termin : 13-04-2014
Liczba sygnatariuszy : 119 - 14-04-2014

Oświadczenie pisemne w sprawie inicjatywy ONZ „Zero Hunger Challenge”

15-04-2013 P7_DCL(2013)0004 Wygasła

szczegóły

Keith TAYLOR , Gay MITCHELL , Véronique DE KEYSER , Charles GOERENS , Gabriele ZIMMER , Filip KACZMAREK , Eva JOLY , Ricardo CORTÉS LASTRA , Michèle STRIFFLER , Bill NEWTON DUNN , Judith SARGENTINI

Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 112 - 15-07-2013

Oświadczenie pisemne w sprawie ustanowienia w UE dnia upamiętniającego ofiary kolonizacji europejskiej i związanego z nią niewolnictwa

15-04-2013 P7_DCL(2013)0002 Wygasła

szczegóły

Jean-Jacob BICEP , Eva JOLY , João FERREIRA , Bill NEWTON DUNN , Jean-Luc BENNAHMIAS , Britta THOMSEN , Marc TARABELLA , John ATTARD-MONTALTO , Filip KACZMAREK , Gay MITCHELL , Søren Bo SØNDERGAARD , Ivo VAJGL

Data otwarcia : 15-04-2013
Termin : 15-07-2013
Liczba sygnatariuszy : 116 - 15-07-2013

Oświadczenie pisemne w sprawie edukacji dla rozwoju oraz czynnej postawy obywatelskiej w kwestiach globalnych

12-03-2012 P7_DCL(2012)0007 Przyjęta

szczegóły

Filip KACZMAREK , Maria BADIA i CUTCHET , Michael GAHLER , Catherine GRÈZE , Fiona HALL

Data otwarcia : 12-03-2012
Termin : 05-07-2012
Przyjęto : 05-07-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0302
Liczba sygnatariuszy : 398 - 05-07-2012

Oświadczenie pisemne w sprawie budowania potencjału naukowego w Afryce: wspieranie europejsko-afrykańskich partnerstw radioastronomicznych

14-11-2011 P7_DCL(2011)0045 Przyjęta

szczegóły

Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ , Fiona HALL , Filip KACZMAREK , Teresa RIERA MADURELL , Judith SARGENTINI

Data otwarcia : 14-11-2011
Termin : 15-03-2012
Przyjęto : 15-03-2012
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2012)0095
Liczba sygnatariuszy : 394 - 15-03-2012

Oświadczenie pisemne w sprawie skazania tybetańskiego działacza Karmy Samdrupa

06-09-2010 P7_DCL(2010)0063 Wygasła

szczegóły

Filip KACZMAREK

Data otwarcia : 06-09-2010
Termin : 06-12-2010
Liczba sygnatariuszy : 73 - 06-12-2010

Oświadczenie pisemne w sprawie otwarcia Akademii Teologicznej na wyspie Halki

14-12-2009 P7_DCL(2009)0070 Wygasła

szczegóły

Filip KACZMAREK

Data otwarcia : 14-12-2009
Termin : 25-03-2010
Liczba sygnatariuszy : 50 - 25-03-2010

Oświadczenie pisemne w sprawie starań Polski o organizację II Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 r. w Poznaniu

11-11-2009 P7_DCL(2009)0061 Wygasła

szczegóły

Filip KACZMAREK , Andrzej GRZYB , Marek SIWIEC , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Konrad SZYMAŃSKI

Data otwarcia : 11-11-2009
Termin : 25-02-2010
Liczba sygnatariuszy : 51 - 26-02-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

174

Wzrost ilości zamówień militarnych w Afryce

23-04-2014 E-005250/2014 Komisja

Uchodźcy z Syrii

23-04-2014 E-005249/2014 Komisja

VP/HR - Tatarzy krymscy

10-04-2014 E-004451/2014 Komisja

Rosnąca liczba imigrantów w Unii Europejskiej

27-03-2014 E-003782/2014 Komisja

Niebezpieczny wirus ebola

26-03-2014 E-003761/2014 Komisja

Bezpieczna żywność

26-03-2014 E-003751/2014 Komisja

Analfabetyzm w krajach rozwijających się

26-03-2014 E-003750/2014 Komisja

Napływający do UE uchodźcy z Czeczenii

17-03-2014 E-003093/2014 Komisja

Bariery językowe w Programie Erasmus +

26-02-2014 E-002253/2014 Komisja

Surowe represje wobec białoruskiego opozycjonisty

28-01-2014 E-000824/2014 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

100

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

07-05-2009 P6_CRE(2009)05-07(10)

A6-0264/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie sprawozdania rocznego dotyczącego praw człowieka na świecie za rok 2008 oraz polityki UE w tym zakresie

Aktywna integracja osób wykluczonych z rynku pracy (A6-0263/2009, Jean Lambert)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(6.13)

A6-0185/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania

Handel wyrobami uzyskiwanymi z fok (debata)

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(21)

Wsparcie dla Specjalnego Trybunału ds. Sierra Leone

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.2)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

22-04-2009 P6_CRE(2009)04-22(7)

A6-0251/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie wspólnej polityki imigracyjnej dla Europy: zasady, działania i narzędzia

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

02-04-2009 P6_CRE(2009)04-02(10)

B6-0177/2009 - PROJEKT REZOLUCJI w sprawie półrocznej oceny dialogu UE-Białoruś

− Zalecenia dla Rady w sprawie nowej umowy UE-Rosja (debata)

01-04-2009 P6_CRE(2009)04-01(12)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(4)

B6-0141/2009 - PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Opinia(-e) jako sprawozdawca

4

OPINIA w sprawie umowy o wolnym handlu między UE a Indiami

DEVE
11-12-2008 DEVE_AD(2008)414227

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych na okres od dnia 1 stycznia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. oraz zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 552/97, nr 1933/2006 oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 964/2007 i nr 1100/2006

DEVE
06-05-2008 DEVE_AD(2008)404397

OPINIA w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych pomiędzy UE a Indiami

DEVE
31-05-2006 DEVE_AD(2006)371976

OPINIA w sprawie stosunków gospodarczych i handlowych UE z rynkiem Mercosur w perspektywie negocjowania międzyregionalnej umowy o stowarzyszeniu

DEVE
31-05-2006 DEVE_AD(2006)371904

Projekt(-y) rezolucji

30

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji humanitarnej osób przebywających w obozie Ashraf

23-04-2009 RC-B6-0248/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wsparcia dla Nadzwyczajnego Trybunału dla Sierra Leone

22-04-2009 RC-B6-0242/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wydalenia organizacji pozarządowych z Darfuru

11-03-2009 RC-B6-0127/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Gwinei Bissau

11-03-2009 RC-B6-0115/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the expulsion of international aid agencies from Sudan

10-03-2009 B6-0127/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on Guinea-Bissau

10-03-2009 B6-0115/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zamachu stanu w Gwinei

14-01-2009 RC-B6-0037/2009

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur le coup d'Etat en Guinée

13-01-2009 B6-0044/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Rogu Afryki

07-01-2009 B6-0033/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie Somalii

19-11-2008 RC-B6-0596/2008

Oświadczenie(-a) pisemne

1

Oświadczenie pisemne w sprawie wolności wyznania w Chinach

13-02-2006 P6_DCL(2006)0008 Wygasła

szczegóły

Filip KACZMAREK

Data otwarcia : 13-02-2006
Termin : 13-05-2006
Liczba sygnatariuszy : 56 - 13-05-2006

Pytanie(-a) parlamentarne

23

Rozporządzenie o wyłączeniach blokowych w motoryzacji (WE) nr 1400/2002

10-03-2009 E-1773/2009 Komisja

Zniesienie sankcji dypomatycznych wobec Kuby

25-06-2008 P-3791/2008 Rada

Dyskryminacja polskich kandydatów w konkursach urzędniczych do instytucji europejskich

13-05-2008 P-2867/2008 Komisja

Czasowe zatrzymywanie samochodów

23-01-2008 E-0349/2008 Komisja

Kryzys na rynku nieruchomości

03-12-2007 O-0079/2007 Komisja

Opłaty za eksport energii elektrycznej

30-11-2007 E-6207/2007 Komisja

Inwestycje na terenie żydowskiego cmentarza Snipiskes w Wilnie na Litwie

28-11-2007 P-6083/2007 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe

Oświadczenia o udziale posłów w wydarzeniach organizowanych przez strony trzecie