Alain HUTCHINSON : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 22-06-2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 22-06-2009 : Parti Socialiste (Belgia)

Wiceprzewodniczący 

 • 20-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)
 • 14-03-2007 / 22-06-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-09-2004 / 19-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego (w tym z Libią)
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 02-09-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 03-09-2007 / 22-06-2009 : Komisja Rozwoju

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 04-10-2006 / 14-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 25-01-2007 / 22-06-2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 31-01-2007 / 02-09-2007 : Komisja Rozwoju
 • 31-01-2007 / 22-06-2009 : Podkomisja Praw Człowieka

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie zewnętrznego wymiaru walki z terroryzmem międzynarodowym  
- DEVE_AD(2006)378603 -  
-
DEVE 
OPINIA Unia Europejska i Irak - podstawy zaangażowania  
- DEVE_AD(2005)350243 -  
-
DEVE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie dobrostanu zwierząt domowych i bezpańskich  
- P6_DCL(2009)0012 - Wygasła  
Alain HUTCHINSON , David HAMMERSTEIN , Neil PARISH  
Data otwarcia : 02-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 294 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie zakazu produkcji, sprzedaży i rozpowszechniania przedmiotów i znaków nazistowskich w UE  
- P6_DCL(2009)0004 - Wygasła  
Alain HUTCHINSON , Gérard DEPREZ , Pierre JONCKHEER , José RIBEIRO E CASTRO , Francis WURTZ  
Data otwarcia : 02-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 149 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie zakazu sprzedaży i stosowania urządzeń dźwiękowych do odstraszania młodzieży  
- P6_DCL(2008)0040 - Wygasła  
Benoît HAMON , Baroness Sarah LUDFORD , Jan Marinus WIERSMA , Alain HUTCHINSON , Pierre PRIBETICH  
Data otwarcia : 07-05-2008
Termin : 09-09-2008
Liczba sygnatariuszy : 77 - 10-09-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.