• Jan   OLBRYCHT  

Jan OLBRYCHT : Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu 

W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a