Jan OLBRYCHT : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 05-02-2006 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 06-02-2006 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Platforma Obywatelska (Polska)

Wiceprzewodniczący 

 • 23-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 01-02-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 22-07-2004 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową
 • 31-01-2007 / 31-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Chińską Republiką Ludową

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 29-03-2005 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 31-01-2007 / 11-12-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Australią i Nową Zelandią
 • 12-12-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kontroli Budżetowej

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 55

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 56 i 57, załącznik VI

OPINIA w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2007  
- REGI_AD(2009)416370 -  
-
REGI 
OPINIA W kierunku nowej kultury mobilności w mieście  
- REGI_AD(2008)402521 -  
-
REGI 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.

Kontakt