Jan OLBRYCHT : Dziewiąta kadencja parlamentarna 

Grupy polityczne 

  • 02-07-2019 ... : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) - Członek

Partie krajowe 

  • 02-07-2019 ... : Platforma Obywatelska (Polska)

Deputowani 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Budżetowa
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Zastępstwo 

  • 02-07-2019 ... : Komisja Rozwoju Regionalnego
  • 02-07-2019 ... : Delegacja do Wspólnej Komisji Parlamentarnej UE-Macedonia Północna

Kontakt