Jan OLBRYCHT : Opinia(-e) jako sprawozdawca 

Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności  
- BUDG_AD(2018)625491 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie roli miast w ramach instytucjonalnych Unii  
- REGI_AD(2018)619142 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie zwiększenia zaangażowania partnerów i widoczności wyników europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych  
- BUDG_AD(2017)601229 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie elementów składowych europejskiej polityki spójności na okres po roku 2020  
- BUDG_AD(2017)600934 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie utworzenia Programu wspierania reform strukturalnych na lata 2017–2020 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 1305/2013  
- BUDG_AD(2016)589167 -  
-
BUDG 
OPINIA w sprawie projektu budżetu korygującego nr 3/2014: Dochody z grzywien i odsetek - Dochody ze zwrotów i dochodów zwróconych do FEMIP (Instrument Eurośródziemnomorskiego Partnerstwa i Inwestycji) - Przesunięcie środków do Europejskiego Funduszu Rybackiego - Zwiększenie środków na płatności w związku ze zobowiązaniami we wcześniejszych budżetach rocznych - Nieprzewidziane działania zgodnie z art. 13 rozporządzenia w sprawie WRF - Personel KE, urzędów, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Inspektora Ochrony Danych  
- REGI_AD(2014)537517 -  
-
REGI 

Kontakt 

 • Bruxelles 

  Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12E140
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel
   
 • Strasbourg 

  Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11009
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex
   
 • Adres pocztowy 

  European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E140
  1047 Brussels
   
  Contact data: