Paweł Bartłomiej PISKORSKI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 30-04-2006 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek
 • 01-05-2006 / 22-10-2006 : Niezrzeszeni
 • 23-10-2006 / 13-07-2009 : Grupa Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 31-03-2009 : Platforma Obywatelska (Polska)
 • 01-04-2009 / 13-07-2009 : Srtonnictwo Demokratyczne (Polska)

Wiceprzewodniczący 

 • 21-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15-09-2004 / 20-09-2004 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 23-10-2008 / 13-07-2009 : Delegacja do Europejsko-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Zastępstwo 

 • 22-07-2004 / 30-04-2006 : Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 26-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Afganistanem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.