Jacek SARYUSZ-WOLSKI
 • Jacek
  SARYUSZ-WOLSKI
 • Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci)
 • Wiceprzewodniczący
 • Polska Platforma Obywatelska
 • Data urodzenia: 19 września 1948, Łódż

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

20

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (17–18 grudnia 2015 r.) (debata)

16-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-16(7)

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (17–18 grudnia 2015 r.) (debata) (2)

16-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-16(7)

Stan stosunków UE-Rosja (debata)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(3)

Szczyt Partnerstwa Wschodniego (21-22 maja) (debata)

20-05-2015 P8_CRE-REV(2015)05-20(17)

Konkluzje Rady Europejskiej (posiedzenie w dniach 19-20 marca 2015 r.) (debata)

25-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-25(17)

Pomoc makrofinansowa dla Ukrainy (debata)

25-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-25(19)

Sprawozdanie z nieformalnego posiedzenia szefów państw i rządów (12 lutego 2015 r.) (debata)

25-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-25(14)

Sytuacja na Ukrainie (debata)

10-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-10(11)

Sytuacja na Ukrainie (debata) (2)

10-02-2015 P8_CRE-REV(2015)02-10(11)

Sytuacja na Ukrainie (debata) (debata)

14-01-2015 P8_CRE-REV(2015)01-14(7)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

AFET
12-03-2015 AFET_AD(2015)549224

Projekt(-y) rezolucji

43

Wspólny projekt rezolucji w sprawie klauzuli wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE)

20-01-2016 RC-B8-0043/2016

Projekt rezolucji w sprawie klauzuli wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE)

13-01-2016 B8-0043/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton

16-12-2015 RC-B8-1362/2015

Projekt rezolucji w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton

14-12-2015 B8-1396/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

09-09-2015 RC-B8-0866/2015

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Jemenie

08-07-2015 RC-B8-0680/2015

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji w Jemenie

06-07-2015 B8-0681/2015

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie różnic w składzie i jakości produktów sprzedawanych na wschodnich i zachodnich rynkach w UE

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 W toku

szczegóły

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Data otwarcia : 09-05-2016
Termin : 09-08-2016
Liczba sygnatariuszy : 63 - 25-05-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie dwukrotnego zwiększenia przepustowości gazociągu Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 W toku

szczegóły

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 168 - 25-05-2016

Pytanie(-a) parlamentarne

11

Zaburzenie swobodnego przepływu towarów spowodowane przez Grecję

03-03-2016 O-000041/2016

Istnienie na rynku wewnętrznym UE barier pozataryfowych dla eksporterów żywności

04-02-2016 O-000022/2016

Unijne środki zaradcze wobec rosyjskich sankcji handlowych grożących Ukrainie

04-01-2016 P-000001/2016

Projekt budowy gazociągu Nord Stream na Morzu Bałtyckim

10-12-2015 E-015658/2015

Zasady rozdziału na rynku gazowym UE - dyrektywa 2009/73/WE

02-12-2015 E-015336/2015

VP/HR - Rosyjska propaganda godząca w UE

13-07-2015 E-011253/2015

  Plans for new Nord Stream pipelines in the Baltic Sea

13-07-2015 E-011252/2015

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

05-05-2015 O-000046/2015

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12E107
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11007
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E107
  1047 Brussels

Europarl TV