Jacek SARYUSZ-WOLSKI
 • Jacek
  SARYUSZ-WOLSKI
 • Niezrzeszeni
 • Polska Bezpartyjny
 • Data urodzenia: 19 września 1948, Łódż

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

25

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (debata)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Sytuacja w zakresie praworządności i demokracji w Polsce (debata) (2)

15-11-2017 P8_CRE-REV(2017)11-15(7)

Pogorszenie się sytuacji we wschodniej Ukrainie (debata)

14-02-2017 P8_CRE-REV(2017)02-14(13)

Sytuacja w Syrii (debata)

05-10-2016 P8_CRE-REV(2016)10-05(12)

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (17–18 grudnia 2015 r.) (debata)

16-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-16(7)

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (17–18 grudnia 2015 r.) (debata) (2)

16-12-2015 P8_CRE-REV(2015)12-16(7)

Stan stosunków UE-Rosja (debata)

09-06-2015 P8_CRE-REV(2015)06-09(3)

Szczyt Partnerstwa Wschodniego (21-22 maja) (debata)

20-05-2015 P8_CRE-REV(2015)05-20(17)

Konkluzje Rady Europejskiej (posiedzenie w dniach 19-20 marca 2015 r.) (debata)

25-03-2015 P8_CRE-REV(2015)03-25(17)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

1

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010

AFET
14-09-2016 AFET_AD(2016)582062

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu (Ukraina)

AFET
07-07-2016 AFET_AD(2016)583952

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie udzielenia pomocy makrofinansowej Ukrainie

AFET
12-03-2015 AFET_AD(2015)549224

Instytucjonalne projekty rezolucji

47

Wspólny projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

21-11-2016 RC-B8-1232/2016

Projekt rezolucji w sprawie sytuacji na Białorusi

16-11-2016 B8-1234/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej

25-10-2016 RC-B8-1122/2016

Projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa jądrowego i nierozprzestrzeniania broni jądrowej

19-10-2016 B8-1122/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie klauzuli wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE)

20-01-2016 RC-B8-0043/2016

Projekt rezolucji w sprawie klauzuli wzajemnej obrony (art. 42 ust. 7 TUE)

13-01-2016 B8-0043/2016

Wspólny projekt rezolucji w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton

16-12-2015 RC-B8-1362/2015

Projekt rezolucji w sprawie 20. rocznicy układu pokojowego z Dayton

14-12-2015 B8-1396/2015

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie różnic w składzie i jakości produktów sprzedawanych na wschodnich i zachodnich rynkach w UE

09-05-2016 P8_DCL(2016)0053 Wygasła

szczegóły

Dubravka ŠUICA , Zigmantas BALČYTIS , Zoltán BALCZÓ , Franc BOGOVIČ , Biljana BORZAN , Daniel BUDA , Nicola CAPUTO , Pál CSÁKY , Andor DELI , Georgios EPITIDEIOS , Norbert ERDŐS , Tanja FAJON , Anna Elżbieta FOTYGA , Doru-Claudian FRUNZULICĂ , Elena GENTILE , György HÖLVÉNYI , Cătălin Sorin IVAN , Ivan JAKOVČIĆ , Artis PABRIKS , Emilian PAVEL , Alojz PETERLE , Marijana PETIR , Georgi PIRINSKI , Julia PITERA , Jozo RADOŠ , Liliana RODRIGUES , Dariusz ROSATI , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Branislav ŠKRIPEK , Monika SMOLKOVÁ , Csaba SÓGOR , Michaela ŠOJDROVÁ , Renate SOMMER , Ivan ŠTEFANEC , Davor Ivo STIER , Patricija ŠULIN , Pavel SVOBODA , Jana ŽITŇANSKÁ , Miroslav MIKOLÁŠIK , Marian-Jean MARINESCU , Andrejs MAMIKINS , Ivana MALETIĆ , Eduard KUKAN , Kateřina KONEČNÁ , Krišjānis KARIŅŠ , Olga SEHNALOVÁ , Milan ZVER , Tomáš ZDECHOVSKÝ , Iuliu WINKLER , Ivo VAJGL , Inese VAIDERE , Traian UNGUREANU , Adam SZEJNFELD , Tibor SZANYI , Eleftherios SYNADINOS , Ruža TOMAŠIĆ , Merja KYLLÖNEN , Czesław Adam SIEKIERSKI , Monica MACOVEI

Data otwarcia : 09-05-2016
Termin : 09-08-2016
Liczba sygnatariuszy : 141 - 28-07-2016

Oświadczenie pisemne w sprawie dwukrotnego zwiększenia przepustowości gazociągu Nord Stream

07-03-2016 P8_DCL(2016)0023 Wygasła

szczegóły

Claude TURMES , Petras AUŠTREVIČIUS , Reinhard BÜTIKOFER , Gunnar HÖKMARK , Zdzisław KRASNODĘBSKI , Gabrielius LANDSBERGIS , Miroslav POCHE , Bronis ROPĖ , Jacek SARYUSZ-WOLSKI , Pavel TELIČKA , Johannes Cornelis van BAALEN , Flavio ZANONATO

Data otwarcia : 07-03-2016
Termin : 07-06-2016
Liczba sygnatariuszy : 182 - 08-06-2016

Pytania pisemne

14

Wycofanie zastrzeżeń wobec Gazpromu zamiast nałożenia na koncern sankcji

17-05-2018 P-002663/2018 Komisja

Przestrzeganie zasad państwa prawa i ochrona praw obywateli UE w Mołdawii

14-11-2017 E-007017/2017 Komisja

Dyskryminacja konsumentów we wschodniej części jednolitego rynku UE

28-02-2017 E-001341/2017 Komisja

VP/HR - Dane radarowe lotu MH17

28-09-2016 P-007157/2016 Komisja

Unijne środki zaradcze wobec rosyjskich sankcji handlowych grożących Ukrainie

04-01-2016 P-000001/2016 Komisja

Projekt budowy gazociągu Nord Stream na Morzu Bałtyckim

10-12-2015 E-015658/2015 Komisja

Zasady rozdziału na rynku gazowym UE - dyrektywa 2009/73/WE

02-12-2015 E-015336/2015 Komisja

Pytania ustne

6

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

10-01-2017 O-000003/2017 Komisja

Zatwierdzenie przez Komisję zmienionego planu wprowadzenia przez Niemcy opłat drogowych

07-12-2016 O-000152/2016 Komisja

Zaburzenie swobodnego przepływu towarów spowodowane przez Grecję

03-03-2016 O-000041/2016 Komisja

Istnienie na rynku wewnętrznym UE barier pozataryfowych dla eksporterów żywności

04-02-2016 O-000022/2016 Komisja

Odpowiedzi Komisji na pytania wymagające odpowiedzi na piśmie

05-05-2015 O-000046/2015 Komisja

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  12E218
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T11007
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 12E218
  1047 Brussels