Ana GOMES
 • Ana
  GOMES
 • Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim
 • Członkini
 • Portugalia Partido Socialista
 • Data urodzenia: 9 lutego 1954, Lisboa

Grupy polityczne

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członkini
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini
 • 01.07.2014 ... : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członkini

Partie krajowe

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista (Portugalia)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista (Portugalia)
 • 01.07.2014 ... : Partido Socialista (Portugalia)

Wiceprzewodnicząca

 • 01.09.2004 / 14.01.2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 12.07.2016 / 13.12.2017 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 22.03.2018 ... : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Członkini

 • 21.07.2004 / 31.08.2004 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 13.11.2006 / 14.02.2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z Irakiem
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 01.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14.07.2014 ... : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 14.07.2014 ... : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Unii dla Śródziemnomorza
 • 24.06.2016 / 11.07.2016 : Komisja śledcza do zbadania zarzutów naruszenia prawa Unii i niewłaściwego administrowania w jego stosowaniu w odniesieniu do prania pieniędzy, unikania opodatkowania i uchylania się od opodatkowania
 • 19.01.2017 ... : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 19.01.2017 ... : Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony
 • 12.09.2017 ... : Komisja Specjalna ds. Terroryzmu
 • 14.03.2018 / 21.03.2018 : Komisja Specjalna ds. Przestępstw Finansowych, Uchylania się od Opodatkowania i Unikania Opodatkowania

Zastępstwo

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Rozwoju
 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 19.01.2006 / 12.11.2006 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Rozwoju
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Rozwoju
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi
 • 15.10.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 28.03.2012 / 23.10.2013 : Komisja Specjalna ds. Przestępczości Zorganizowanej, Korupcji i Prania Pieniędzy
 • 08.07.2014 / 18.01.2017 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 04.09.2014 / 18.01.2017 : Podkomisja Praw Człowieka
 • 10.10.2014 ... : Delegacja do spraw stosunków z państwami Maghrebu i Unią Maghrebu Arabskiego
 • 22.10.2014 ... : Delegacja do spraw stosunków z Irakiem
 • 25.02.2015 / 30.11.2015 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach
 • 02.12.2015 / 02.08.2016 : Komisja Specjalna ds. Interpretacji Prawa Podatkowego i Innych Środków o Podobnym Charakterze lub Skutkach (TAXE 2)
 • 01.12.2016 ... : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 19.01.2017 ... : Podkomisja Praw Człowieka
 • 19.01.2017 ... : Komisja Spraw Zagranicznych

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

222

Wolność wyznania i różnorodność kulturowa (debata)

16-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-16(18)

Sytuacja w Iranie (debata)

03-04-2014 P7_CRE-REV(2014)04-03(5)

Przygotowania do posiedzenia Rady Europejskiej (20-21 marca 2014 r.) (debata)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(5)

Rosyjska inwazja na Ukrainie (debata)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(6)

Priorytety UE na 25. sesję Rady Praw Człowieka ONZ (debata)

12-03-2014 P7_CRE-REV(2014)03-12(13)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

8

SPRAWOZDANIE w sprawie morskiego wymiaru wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony

AFET
12-06-2013 A7-0220/2013

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

2

Opinia(-e) jako sprawozdawca

3

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii

AFET
05-12-2013 AFET_AD(2013)516830

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju

AFET
12-07-2012 AFET_AD(2012)489388

OPINIA w sprawie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

AFET
14-03-2012 AFET_AD(2012)480693

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca

2

OPINIA w sprawie śródokresowego przeglądu programu sztokholmskiego

AFET
27-09-2013 AFET_AD(2013)513244

OPINIA w sprawie rzekomego transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów przez CIA w państwach europejskich: działań podejmowanych w następstwie sprawozdania komisji TDIP PE

AFET
09-07-2012 AFET_AD(2012)487735

Projekt(-y) rezolucji

269

Wspólny projekt rezolucji w sprawie niedawnych przypadków prześladowań w Pakistanie

16-04-2014 RC-B7-0399/2014

  Motion for a resolution on the situation in North Korea

14-04-2014 B7-0411/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Syria: situation in certain vulnerable communities

14-04-2014 B7-0402/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  Motion for a resolution on Pakistan: recent cases of persecution

14-04-2014 B7-0401/2014

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

Wspólny projekt rezolucji w sprawie rosyjskiej napaści na Ukrainę

12-03-2014 RC-B7-0263/2014

Wspólny projekt rezolucji w sprawie bezpieczeństwa i handlu ludźmi na półwyspie Synaj

12-03-2014 RC-B7-0254/2014

Oświadczenie(-a) pisemne

7

Oświadczenie pisemne w sprawie stosowania bezzałogowych statków powietrznych do zabójstw celowanych

16-01-2012 P7_DCL(2012)0002 Wygasła

szczegóły

Sabine LÖSING , Sonia ALFANO , Ana GOMES , Rui TAVARES

Data otwarcia : 16-01-2012
Termin : 20-04-2012
Liczba sygnatariuszy : 95 - 20-04-2012

Oświadczenie pisemne w sprawie wywozu substancji stosowanych do wykonywania kary śmierci w państwach trzecich

06-06-2011 P7_DCL(2011)0029 Wygasła

szczegóły

Baroness Sarah LUDFORD , Simon BUSUTTIL , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER

Data otwarcia : 06-06-2011
Termin : 06-10-2011
Liczba sygnatariuszy : 168 - 06-10-2011

Oświadczenie pisemne w sprawie inicjatyw „Cleanup in Europe” i „Let’s do it World 2012”

14-02-2011 P7_DCL(2011)0003 Przyjęta

szczegóły

Romana JORDAN , Ana GOMES , Corinne LEPAGE , Radvilė MORKŪNAITĖ-MIKULĖNIENĖ , Indrek TARAND

Data otwarcia : 14-02-2011
Termin : 16-05-2011
Przyjęto : 12-05-2011
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2011)0245
Liczba sygnatariuszy : 406 - 12-05-2011

Oświadczenie pisemne w sprawie zapewnienia pełnej zgodności z kryteriami UE dotyczącymi wywozu broni i sprzętu wojskowego do państw trzecich

13-12-2010 P7_DCL(2010)0095 Wygasła

szczegóły

Inese VAIDERE , Ana GOMES , Krišjānis KARIŅŠ , Tunne KELAM , Vytautas LANDSBERGIS

Data otwarcia : 13-12-2010
Termin : 24-03-2011
Liczba sygnatariuszy : 80 - 24-03-2011

Oświadczenie pisemne dotyczące zniesienia kary śmierci i sprawy Mumii Abu-Jamala

05-07-2010 P7_DCL(2010)0058 Wygasła

szczegóły

Søren Bo SØNDERGAARD , Sabine LÖSING , Heidi HAUTALA , Barbara LOCHBIHLER , Ana GOMES

Data otwarcia : 05-07-2010
Termin : 11-11-2010
Liczba sygnatariuszy : 171 - 11-11-2010

Oświadczenie pisemne w sprawie przypadków łamania praw człowieka w Iranie po wyborach prezydenckich w czerwcu 2009

14-06-2010 P7_DCL(2010)0053 Wygasła

szczegóły

Marietje SCHAAKE , Lena KOLARSKA-BOBIŃSKA , Ana GOMES , Barbara LOCHBIHLER , Fiorello PROVERA

Data otwarcia : 14-06-2010
Termin : 14-10-2010
Liczba sygnatariuszy : 127 - 15-10-2010

Oświadczenie pisemne w sprawie działań Unii na rzecz walki z korupcją

18-01-2010 P7_DCL(2010)0002 Przyjęta

szczegóły

Monica MACOVEI , Simon BUSUTTIL , Luigi de MAGISTRIS , Ana GOMES , Bart STAES

Data otwarcia : 18-01-2010
Termin : 06-05-2010
Przyjęto : 18-05-2010
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P7_TA(2010)0176
Liczba sygnatariuszy : 397 - 07-05-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

101

  VP/HR - Case of Omar Daoudi

15-04-2014 E-004825/2014 Komisja

  VP/HR - Cases of Bakhytzhan Kashkumbayev and Aron Atabek in Kazakhstan

15-04-2014 E-004824/2014 Komisja

  VP/HR - Colombia - Indigenous people at risk of disappearance

15-04-2014 E-004797/2014 Komisja

  Extradition of Aleksandr Pavlov to Kazakhstan

13-03-2014 E-002983/2014 Komisja

  VP/HR - Non-state armed groups' compliance with international humanitarian law (IHL)

13-03-2014 E-002982/2014 Komisja

  VP/HR - Protection of children in armed conflicts

13-03-2014 E-002981/2014 Komisja

  VP/HR - Women in armed conflicts

13-03-2014 E-002980/2014 Komisja

  VP/HR - Additional Protocol II and revision of international humanitarian law

13-03-2014 E-002979/2014 Komisja

VP/HR - Prawa zatrzymywanych kobiet w Egipcie

07-03-2014 E-002713/2014 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

129

Wnioski Konferencji ONZ w sprawie rasizmu (DURBAN II - Genewa) (debata)

06-05-2009 P6_CRE(2009)05-06(10)

Prawa kobiet w Afganistanie

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.1)

Sytuacja humanitarna osób przebywających w obozie Ashraf

24-04-2009 P6_CRE(2009)04-24(5.3)

Stan stosunków transatlantyckich po wyborach w USA (debata)

25-03-2009 P6_CRE(2009)03-25(7)

Rok po szczycie w Lizbonie: aktualny stan partnerstwa Afryka-UE (debata)

23-03-2009 P6_CRE(2009)03-23(17)

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

B6-0097/2009 - PROJEKT REZOLUCJI w sprawie rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów

Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania

19-02-2009 P6_CRE(2009)02-19(10)

A6-0033/2009 - SPRAWOZDANIE w sprawie roli NATO w strukturze bezpieczeństwa UE

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

3

SPRAWOZDANIE w sprawie polityki Chin i jej wpływu na Afrykę

DEVE
28-03-2008 A6-0080/2008

SPRAWOZDANIE w sprawie kobiet w polityce międzynarodowej

FEMM
17-10-2006 A6-0362/2006

Opinia(-e) jako sprawozdawca

1

OPINIA w sprawie projektu rozporządzenia Rady wprowadzającego szczególne środki ograniczające skierowane przeciwko niektórym osobom utrudniającym proces pokojowy i łamiącym prawo międzynarodowe w konflikcie w regionie Darfur w Sudanie

DEVE
07-06-2005 DEVE_AD(2005)357991

Projekt(-y) rezolucji

79

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie praw kobiet w Afganistanie

23-04-2009 RC-B6-0197/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the enforcement of sentences imposed by international courts and tribunals, with an urgent focus on the Special Court for Sierra Leone

22-04-2009 B6-0242/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wsparcia dla Nadzwyczajnego Trybunału dla Sierra Leone

22-04-2009 RC-B6-0242/2009

  PROPOSITION DE RÉSOLUTION sur les droits des femmes en Afghanistan

22-04-2009 B6-0198/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji humanitarnej osób przebywających w obozie Ashraf

21-04-2009 B6-0247/2009

  MOTION FOR A RESOLUTION on the expulsion of international aid agencies in Darfur, Sudan

10-03-2009 B6-0128/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

  MOTION FOR A RESOLUTION on the situation in Guinea-Bissau

10-03-2009 B6-0116/2009

NB: Ta propozycja rezolucji jest dostępna jedynie w języku oryginału

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wolności prasy w Kenii

14-01-2009 RC-B6-0038/2009

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie zamachu stanu w Gwinei

14-01-2009 RC-B6-0037/2009

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie sytuacji w Rogu Afryki

07-01-2009 B6-0033/2009

Oświadczenie(-a) pisemne

9

Oświadczenie pisemne w sprawie rozbrojenia jądrowego

17-11-2008 P6_DCL(2008)0098 Wygasła

szczegóły

Angelika BEER , Ģirts Valdis KRISTOVSKIS , Frieda BREPOELS , Annemie NEYTS-UYTTEBROECK , Ana GOMES

Data otwarcia : 17-11-2008
Termin : 12-03-2009
Liczba sygnatariuszy : 89 - 12-03-2009

Oświadczenie pisemne w sprawie mikrokredytu

14-01-2008 P6_DCL(2008)0002 Przyjęta

szczegóły

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Data otwarcia : 14-01-2008
Termin : 24-04-2008
Przyjęto : 08-05-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0199
Liczba sygnatariuszy : 424 - 24-04-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie przejęcia przez UE ochrony Ayaan Hirsi Ali

10-12-2007 P6_DCL(2007)0110 Wygasła

szczegóły

Benoît HAMON , Ana GOMES , Véronique DE KEYSER , Harlem DÉSIR

Data otwarcia : 10-12-2007
Termin : 26-03-2008
Liczba sygnatariuszy : 144 - 27-03-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie morderstwa obrońcy praw człowieka Munira Saida Thaliba

12-11-2007 P6_DCL(2007)0098 Przyjęta

szczegóły

Raül ROMEVA i RUEDA , Eija-Riitta KORHOLA , Jules MAATEN , Glyn FORD , Ana GOMES

Data otwarcia : 12-11-2007
Termin : 13-03-2008
Przyjęto : 10-04-2008
Tekst przyjęty (z listą sygnatariuszy) : P6_TA(2008)0126
Liczba sygnatariuszy : 412 - 12-03-2008

Oświadczenie pisemne w sprawie bezkarności domniemanych sprawców ludobójstwa

06-06-2007 P6_DCL(2007)0059 Wygasła

szczegóły

Johan VAN HECKE , Gabriele ZIMMER , Ana GOMES , Anders WIJKMAN , Hélène FLAUTRE

Data otwarcia : 06-06-2007
Termin : 11-10-2007
Liczba sygnatariuszy : 76 - 11-10-2007

Oświadczenie pisemne w sprawie skazania na śmierć przez ukamienowanie dwóch kobiet za cudzołóstwo

09-05-2007 P6_DCL(2007)0050 Wygasła

szczegóły

Renate SOMMER , Luisa MORGANTINI , Ana GOMES , Heide RÜHLE , Maria ROBSAHM

Data otwarcia : 09-05-2007
Termin : 14-09-2007
Liczba sygnatariuszy : 128 - 14-09-2007

Oświadczenie pisemne w sprawie odmowy wydawania wiz rodzinom więźniów przez władze amerykańskie

11-12-2006 P6_DCL(2006)0089 Wygasła

szczegóły

Ignasi GUARDANS CAMBÓ , Panayiotis DEMETRIOU , Ana GOMES , Gérard ONESTA , Sylvia-Yvonne KAUFMANN

Data otwarcia : 11-12-2006
Termin : 29-03-2007
Liczba sygnatariuszy : 187 - 29-03-2007

Oświadczenie pisemne w sprawie rozwoju mikrokredytu w ramach partnerstwa euro-śródziemnomorskiego

31-05-2006 P6_DCL(2006)0046 Wygasła

szczegóły

Jamila MADEIRA , Ana GOMES , Anna ZÁBORSKÁ , Luisa MORGANTINI , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Data otwarcia : 31-05-2006
Termin : 30-09-2006
Liczba sygnatariuszy : 67 - 30-09-2006

Oświadczenie pisemne w sprawie upamiętnienia 60. rocznicy bombardowania Hiroszimy i Nagasaki

23-05-2005 P6_DCL(2005)0031 Wygasła

szczegóły

Gisela KALLENBACH , Jill EVANS , Tobias PFLÜGER , Jean-Luc DEHAENE , Ana GOMES

Data otwarcia : 23-05-2005
Termin : 23-08-2005
Liczba sygnatariuszy : 79 - 23-08-2005

Pytanie(-a) parlamentarne

63

  West Papua and the Country Strategy Paper for Indonesia

02-04-2009 E-2713/2009 Komisja

Przesiedlenie więźniów więzienia Guantanamo

20-11-2008 O-0130/2008 Rada

Konwencja dotycząca amunicji kasetowej winna wejść w życie przed końcem 2008 r.

15-10-2008 O-0110/2008/zm.1 Rada

  Consistency of IEPA provisions with existing customs unions in Africa

24-07-2008 P-4461/2008 Komisja

  List of further flights between Guantánamo and the EU (up to December 2007)

03-06-2008 E-3312/2008 Rada

  Jean-Pierre Bemba's residence in Portugal

27-05-2008 P-3176/2008 Komisja

  Human rights situation in Western Sahara

18-04-2008 E-2481/2008 Komisja

  Human rights situation in Western Sahara

18-04-2008 E-2480/2008 Rada

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)

Oświadczenie majątkowe

Lista kontaktów

Bruxelles

 • Parlement européen
  Bât. Altiero Spinelli
  14G201
  60, rue Wiertz / Wiertzstraat 60
  B-1047 Bruxelles/Brussel

Strasbourg

 • Parlement européen
  Bât. Louise Weiss
  T08039
  1, avenue du Président Robert Schuman
  CS 91024
  F-67070 Strasbourg Cedex

Adres pocztowy

 • European Parliament
  Rue Wiertz
  Altiero Spinelli 14G201
  1047 Brussels