Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Grupy polityczne

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim - Członek
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Grupa Postępowego Sojuszu Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim - Członek

Partie krajowe

 • 20.07.2004 / 13.07.2009 : Partido Socialista (Portugalia)
 • 14.07.2009 / 30.06.2014 : Partido Socialista (Portugalia)

Wiceprzewodniczący

 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do Euro-Latynoamerykańskiego Zgromadzenia Parlamentarnego

Członek

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 13.09.2004 / 14.01.2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 15.09.2004 / 13.03.2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Rybołówstwa
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Rybołówstwa
 • 14.03.2007 / 13.07.2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami rejonu Zatoki Perskiej, w tym z Jemenem
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zastępstwo

 • 21.07.2004 / 14.01.2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 21.07.2004 / 12.09.2004 : Komisja Rybołówstwa
 • 15.09.2004 / 13.07.2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Meksyk
 • 15.01.2007 / 30.01.2007 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 31.01.2007 / 13.07.2009 : Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
 • 10.05.2007 / 04.02.2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych
 • 16.07.2009 / 18.01.2012 : Komisja Rybołówstwa
 • 16.09.2009 / 30.06.2014 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Mercosuru
 • 19.01.2012 / 30.06.2014 : Komisja Rybołówstwa

Działalność parlamentarna na posiedzeniach plenarnych – 7. kadencja parlamentarna

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

60

Przyszłość małych gospodarstw rolnych (krótka prezentacja)

03-02-2014 P7_CRE-REV(2014)02-03(21)

Przyszłość sektora wina w UE (debata)

24-10-2013 P7_CRE-REV(2013)10-24(7)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

7

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca

3

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie stanowiska Parlamentu dotyczącego projektu budżetu na 2012 r. zmienionego przez Radę – wszystkie sekcje

AGRI
10-10-2011 AGRI_AD(2011)469959

OPINIA w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2012

AGRI
25-05-2011 AGRI_AD(2011)464723

Projekt(-y) rezolucji

17

Wspólny projekt rezolucji w sprawie zakłóceń równowagi w łańcuchu dostaw żywności

18-01-2012 RC-B7-0006/2012

Wspólny projekt rezolucji w sprawie podwyżek cen żywności

14-02-2011 RC-B7-0114/2011

Projekt rezolucji w sprawie podwyżek cen żywności

09-02-2011 B7-0114/2011

Projekt rezolucji w sprawie dobrostanu kur niosek

13-12-2010 B7-0720/2010

Wspólny projekt rezolucji w sprawie kryzysu w sektorze hodowlanym UE

08-11-2010 RC-B7-0605/2010/popr. 1

Projekt rezolucji w sprawie kryzysu w sektorze hodowlanym UE

03-11-2010 B7-0606/2010

Oświadczenie(-a) pisemne

2

Oświadczenie pisemne w sprawie umieszczenia kultury wina na liście światowego niematerialnego dziedzictwa ludzkości

20-05-2013 P7_DCL(2013)0009 Wygasła

szczegóły

Esther HERRANZ GARCÍA , Pilar AYUSO , Michel DANTIN , Joseph DAUL , Paolo DE CASTRO , Agustín DÍAZ DE MERA GARCÍA CONSUEGRA , Iratxe GARCÍA PÉREZ , Elisabeth JEGGLE , Ana MIRANDA , Giancarlo SCOTTÀ , Czesław Adam SIEKIERSKI , Sergio Paolo Francesco SILVESTRIS , Maria do Céu PATRÃO NEVES , Nuno MELO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS

Data otwarcia : 20-05-2013
Termin : 20-08-2013
Liczba sygnatariuszy : 132 - 20-08-2013

Oświadczenie pisemne w sprawie ogłoszenia Europejskiego Roku Turystyki Winiarskiej

11-11-2009 P7_DCL(2009)0062 Wygasła

szczegóły

Raül ROMEVA i RUEDA , Carlos COELHO , Luis Manuel CAPOULAS SANTOS , Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU , Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ

Data otwarcia : 11-11-2009
Termin : 25-02-2010
Liczba sygnatariuszy : 90 - 26-02-2010

Pytanie(-a) parlamentarne

34

Wdrożenie strategii UE na rzecz regionu Dunaju

06-03-2014 O-000046/2014 Komisja

  Storm in Madeira

06-12-2013 E-013921/2013 Komisja

  Rice imports from Least Developed Countries

03-12-2013 E-013713/2013 Komisja

  Politicisation of information visits to the Commission

20-11-2013 E-013206/2013 Komisja

  Court of Justice judgment on Regulation (EU) No 543/2011

09-07-2013 E-008165/2013 Komisja

  Minor uses and specialty crops

30-05-2013 E-006123/2013 Komisja

  The Estaleiros Navais de Viana do Castelo, S.A. shipyard

08-05-2013 E-005164/2013 Komisja

  Insecurity of teachers employed by the Portuguese Government

07-02-2013 E-001291/2013 Komisja

Zabezpieczanie i ochrona rynku wina poza Unią Europejską

30-01-2013 O-000007/2013 Komisja

Działalność parlamentarna podczas sesji plenarnej – 6. kadencja

Wystąpienie(-a) na posiedzeniu plenarnym

47

Ochrona zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych (debata)

04-05-2009 P6_CRE(2009)05-04(22)

Transport zwierząt (debata)

15-01-2009 P6_CRE(2009)01-15(2)

Dieta śródziemnomorska (debata)

15-01-2009 P6_CRE(2009)01-15(3)

Floty rybackie UE dotknięte kryzysem ekonomicznym (debata)

09-07-2008 P6_CRE(2008)07-09(23)

Wspólnotowy system zwalczania nielegalnych, nieregulowanych i nieraportowanych połowów (debata)

04-06-2008 P6_CRE(2008)06-04(25)

Wzrost cen produktów żywnościowych w Unii Europejskiej i w krajach rozwijających się (debata)

22-04-2008 P6_CRE(2008)04-22(11)

Stosowane w rybactwie metody zarządzania oparte na prawach połowowych (debata)

09-04-2008 P6_CRE(2008)04-09(28)

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca

10

SPRAWOZDANIE w sprawie katastrof naturalnych (pożary, susze i powodzie) - aspekty rolnicze

AGRI
27-04-2006 A6-0152/2006

Opinia(-e) jako sprawozdawca

2

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady upoważniającej Portugalię do stosowania obniżonej stawki podatku akcyzowego w odniesieniu do piwa produkowanego na terenie autonomicznego regionu Madera

AGRI
01-04-2008 AGRI_AD(2008)400704

OPINIA w sprawie wzmocnionego partnerstwa na rzecz regionów ultraperyferyjnych

AGRI
24-05-2005 AGRI_AD(2005)353552

Projekt(-y) rezolucji

7

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie podwyżki cen paszy i żywności

24-10-2007 RC-B6-0400/2007

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie wzrostu cen i ochrony konsumentów

22-10-2007 B6-0401/2007

  MOTION FOR A RESOLUTION on forest fires affecting Europe during the summer of 2006

04-09-2006 B6-0474/2006

  MOTION FOR A RESOLUTION on the EU-US wine agreement

26-09-2005 B6-0511/2005

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI w sprawie tegorocznych katastrof naturalnych (pożarów i powodzi) w Europie

07-09-2005 RC-B6-0458/2005

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie suszy w Portugalii

13-04-2005 RC-B6-0255/2005

  MOTION FOR A RESOLUTION on the serious drought in Portugal

11-04-2005 B6-0255/2005

Pytanie(-a) parlamentarne

16

  Labelling for wine bottles with cork stoppers

30-04-2009 P-3494/2009 Komisja

Wina różowe i dozwolone praktyki enologiczne

02-04-2009 O-0068/2009 Komisja

Dieta śródziemnomorska - niematerialne dziedzictwo ludzkości

16-01-2008 O-0007/2008 Komisja

Ochrona konsumentów i podwyżka cen

12-10-2007 O-0067/2007 Komisja

  GMO approval procedure and zero tolerance regime and the economic consequences thereof

20-06-2007 E-3362/2007 Komisja

  Traditional production of salt

29-05-2007 E-2913/2007 Komisja

  Natural disasters

03-04-2007 P-2048/2007 Komisja

  Voluntary modulation

09-03-2007 E-1446/2007 Rada

  Voluntary modulation

08-03-2007 P-1432/2007 Komisja

Oświadczenia (Siódma kadencja Parlamentu)