Sylwester CHRUSZCZ : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 14-12-2005 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członek
 • 15-12-2005 / 17-12-2008 : Niezrzeszeni
 • 18-12-2008 / 13-07-2009 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 03-12-2008 : Liga Polskich Rodzin (Polska)
 • 04-12-2008 / 13-07-2009 : Naprzód Polsko (Polska)

Wiceprzewodniczący 

 • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Transportu i Turystyki

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 21-07-2004 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Transportu i Turystyki
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Kanadą

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-12-2005 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 23-10-2007 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 06-11-2007 / 17-12-2008 : Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie odradzającego się w Niemczech nazizmu  
- P6_DCL(2006)0050 - Wygasła  
Sylwester CHRUSZCZ  
Data otwarcia : 03-07-2006
Termin : 03-11-2006
Liczba sygnatariuszy : 17 - 03-11-2006
Oświadczenie pisemne w sprawie zawyżonych opłat za połączenia roamingowe w UE  
- P6_DCL(2005)0064 - Wygasła  
Sylwester CHRUSZCZ , Andrzej Tomasz ZAPAŁOWSKI  
Data otwarcia : 14-11-2005
Termin : 14-02-2006
Liczba sygnatariuszy : 69 - 14-02-2006
Oświadczenie pisemne w sprawie powrotu obrazu "Madonny z Dzieciątkiem" Łukasza Cranacha Starszego do Głogowa  
- P6_DCL(2005)0017 - Wygasła  
Maciej Marian GIERTYCH , Sylwester CHRUSZCZ  
Data otwarcia : 11-04-2005
Termin : 11-07-2005
Liczba sygnatariuszy : 40 - 11-07-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.