Urszula KRUPA : Strona główna 

Członkini 

Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 

Zastępstwo 

Komisja Praw Kobiet i Równouprawnienia 
Komisja Petycji 

Ostatnie prace 

Kontakt