Věra FLASAROVÁ : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 13-01-2014 / 30-06-2014 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członkini

Partie krajowe 

  • 13-01-2014 / 30-06-2014 : Komunistická strana Čech a Moravy (Czechy)

Deputowani 

  • 15-01-2014 / 30-06-2014 : Komisja Budżetowa
  • 15-01-2014 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja

Zastępstwo 

  • 13-01-2014 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe