Daniel STROŽ : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Konfederacyjna Grupa Zjednoczonej Lewicy Europejskiej / Nordycka Zielona Lewica - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Komunistická strana Čech a Moravy (Czechy)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Prawna
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Rumunia
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Prawna
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Prawna
 • 15-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Była Jugosłowiańska Republika Macedonii

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 15-09-2004 / 31-12-2006 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Bułgaria
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji

all-activities 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie odrzucenia polityzacji historii i instrumentalizacji ideologii w celu dyskredytacji i pognębienia europejskiej lewicy  
- P6_DCL(2009)0034 - Wygasła  
Daniel STROŽ , Jiří MAŠTÁLKA , Jaromír KOHLÍČEK  
Data otwarcia : 09-03-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 15 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie antyintegracyjnych tendencji związanych z próbami rewizji wyników drugiej wojny światowej  
- P6_DCL(2009)0007 - Wygasła  
Daniel STROŽ  
Data otwarcia : 02-02-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 17 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie ograniczenia obecności wojskowej USA w Europie  
- P6_DCL(2008)0097 - Wygasła  
Daniel STROŽ , Jaromír KOHLÍČEK  
Data otwarcia : 17-11-2008
Termin : 12-03-2009
Liczba sygnatariuszy : 14 - 12-03-2009

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.