Mirosław PIOTROWSKI : Strona główna 

Członek 

Komisja Rozwoju Regionalnego 
Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) 

Zastępstwo 

Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE 

Ostatnie prace 

Decyzja ustanawiająca Europejski Instrument na rzecz Pokoju (A8-0157/2019 - Hilde Vautmans)  
 
Pisemne wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania 

Kontakt