Bogusław ROGALSKI : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 12-12-2006 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członek
 • 13-12-2006 / 13-07-2009 : Grupa Unii na rzecz Europy Narodów - Członek

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 24-01-2006 : Liga Polskich Rodzin (Polska)
 • 25-01-2006 / 02-12-2008 : Forum Polskie (Polska)
 • 03-12-2008 / 13-07-2009 : Naprzód Polsko (Polska)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 15-09-2004 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej
 • 15-09-2004 / 14-03-2007 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 19-01-2006 / 14-02-2007 : Komisja tymczasowa do zbadania sprawy rzekomego wykorzystania krajów europejskich przez CIA do transportu i nielegalnego przetrzymywania więźniów
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Handlu Zagranicznego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Wspólnoty Andyjskiej

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 12-12-2006 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 25-04-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z państwami Azji Południowo-Wschodniej i Stowarzyszeniem Państw Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN)

all-activities 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie dyskryminacji ze względu na pochodzenie  
- P6_DCL(2008)0089 - Wygasła  
Bogusław ROGALSKI  
Data otwarcia : 20-10-2008
Termin : 05-02-2009
Liczba sygnatariuszy : 51 - 09-02-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie Tybetu  
- P6_DCL(2008)0041 - Wygasła  
Bogusław ROGALSKI  
Data otwarcia : 07-05-2008
Termin : 09-09-2008
Liczba sygnatariuszy : 12 - 10-09-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie ataku na birmańskich mnichów  
- P6_DCL(2007)0094 - Wygasła  
Bogusław ROGALSKI  
Data otwarcia : 29-10-2007
Termin : 12-02-2008
Liczba sygnatariuszy : 28 - 12-02-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.