Tomáš ZATLOUKAL : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) i Europejskich Demokratów - Członek

Partie krajowe 

  • 20-07-2004 / 13-07-2009 : SNK sdruženi nezávislých a Evropští demokraté (Czechy)

Deputowani 

  • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Kazachstan, UE-Kirgistan i UE-Uzbekistan oraz do spraw stosunków z Tadżykistanem, Turkmenistanem i Mongolią
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Kultury i Edukacji
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Kultury i Edukacji

Zastępstwo 

  • 22-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Budżetowa
  • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Budżetowa
  • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Budżetowa

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie kanału Dunaj-Odra-Łaba  
- P6_DCL(2008)0043 - Wygasła  
Tomáš ZATLOUKAL , Eva LICHTENBERGER , Grażyna STANISZEWSKA , Zita PLEŠTINSKÁ , Holger KRAHMER  
Data otwarcia : 07-05-2008
Termin : 09-09-2008
Liczba sygnatariuszy : 28 - 10-09-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie Ogrodu Zamkowego i Ogrodu Kwiatowego w Kromieryżu (Republika Czeska)  
- P6_DCL(2007)0104 - Wygasła  
Tomáš ZATLOUKAL  
Data otwarcia : 28-11-2007
Termin : 13-03-2009
Liczba sygnatariuszy : 40 - 13-03-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.