Anna Elżbieta FOTYGA : Strona główna 

Przewodnicząca 

Podkomisja Bezpieczeństwa i Obrony 

Członkini 

CPCO  
Konferencja Przewodniczących Komisji 
Komisja Spraw Zagranicznych 
Delegacja do spraw stosunków ze Zgromadzeniem Parlamentarnym NATO 

Zastępstwo 

Delegacja do spraw stosunków ze Stanami Zjednoczonymi 

Ostatnie prace 

Kontakt