Vladimír ŽELEZNÝ : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Grupa Niepodległość/Demokracja - Członek prezydium

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 04-04-2006 : null (Czechy)
 • 05-04-2006 / 13-07-2009 : null (Czechy)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 13-01-2005 / 13-03-2007 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • 14-03-2007 / 13-07-2009 : Delegacja do spraw stosunków z Izraelem

all-activities 

Wkład do debat parlamentarnych 
Przemówienia wygłaszane podczas sesji plenarnej i oświadczenia pisemne dotyczące debat plenarnych. Art. 194art. 162 ust. 11 Regulaminu

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie okresu refleksji: struktura, podmiot i kontekst w związku z oceną debaty na temat Unii Europejskiej  
- REGI_AD(2005)362880 -  
-
REGI 
OPINIA w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich i zwalczania nadużyć finansowych  
- REGI_AD(2005)353525 -  
-
REGI 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w spawie bojkotu Konferencji ONZ przeciwko rasizmowi, dyskryminacji rasowej, ksenofobii i pokrewnym formom nietolerancji  
- P6_DCL(2009)0044 - Wygasła  
Vladimír ŽELEZNÝ  
Data otwarcia : 01-04-2009
Termin : 07-05-2009
Liczba sygnatariuszy : 9 - 08-05-2009
Oświadczenie pisemne w sprawie nadużywania przymiotnika „zrównoważony”  
- P6_DCL(2008)0064 - Wygasła  
Vladimír ŽELEZNÝ  
Data otwarcia : 01-09-2008
Termin : 04-12-2008
Liczba sygnatariuszy : 27 - 05-12-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie żądania skonsolidowanej wersji Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską  
- P6_DCL(2008)0016 - Wygasła  
Vladimír ŽELEZNÝ  
Data otwarcia : 20-02-2008
Termin : 26-05-2008
Liczba sygnatariuszy : 37 - 26-05-2008

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.