Konrad SZYMAŃSKI : Siódma kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy - Członek

Partie krajowe 

 • 14-07-2009 / 30-06-2014 : Prawo i Sprawiedliwość (Polska)

Wiceprzewodniczący 

 • 08-07-2010 / 30-06-2011 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.

Deputowani 

 • 16-07-2009 / 18-01-2012 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Armenia, UE-Azerbejdżan i UE-Gruzja
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do Zgromadzenia Parlamentarnego Euronest
 • 17-06-2010 / 07-07-2010 : Specjalna komisja ds. wyzwań politycznych i zasobów budżetowych na rzecz zrównoważonej Unii Europejskiej po 2013 r.
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii

Zastępstwo 

 • 07-09-2009 / 18-01-2012 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 16-09-2009 / 30-06-2014 : Delegacja do wspólnej komisji parlamentarnej UE-Turcja
 • 19-01-2012 / 30-06-2014 : Komisja Spraw Zagranicznych
 • 09-05-2012 / 30-06-2014 : Komisja Handlu Międzynarodowego

all-activities 

Sprawozdanie(-a) jako sprawozdawca 
Sprawozdawcę wyznacza właściwa komisja parlamentarna. Opracowuje on sprawozdanie na temat wniosków o charakterze ustawodawczym lub budżetowym bądź na inne tematy. Podczas prac nad sprawozdaniem sprawozdawca może zasięgać opinii ekspertów i zainteresowanych stron. Sprawozdawcy odpowiadają również za opracowywanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Sprawozdania przyjęte na szczeblu komisji są rozpatrywane i poddawane pod głosowanie podczas sesji plenarnej. Artykuł 52a

Sprawozdanie(-a) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku wszystkich sprawozdań grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę w komisji przedmiotowo właściwej, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

Opinia(-e) jako sprawozdawca 
Komisje mogą sporządzać opinie w sprawie sprawozdania komisji przedmiotowo właściwej, które dotyczą elementów wchodzących w zakres odpowiedzialności danej komisji. Sprawozdawcy sporządzający takie opinie odpowiadają również za opracowanie poprawek kompromisowych oraz za negocjacje z kontrsprawozdawcami. Artykuł 53 i 54, załącznik V

OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Europejski Instrument Sąsiedztwa  
- ITRE_AD(2012)483709 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wdrażania prawa wodnego UE w obliczu konieczności przyjęcia całościowego podejścia do wyzwań europejskiej polityki wodnej  
- ITRE_AD(2012)483707 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie unowocześnienia zamówień publicznych  
- ITRE_AD(2011)462881 -  
-
ITRE 

Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca 
W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie skutków, jakie na poziomie lokalnym i regionalnym wywrze rozwój inteligentnych sieci  
- ITRE_AD(2013)516956 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów  
- ITRE_AD(2013)508180 -  
-
ITRE 
OPINIA w sprawie wdrożenia środków efektywności energetycznej i ich wpływu w ramach polityki spójności  
- ITRE_AD(2013)508006 -  
-
ITRE 

Projekt(-y) rezolucji 
Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 133

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wolności wyznania  
- P7_DCL(2010)0090 - Wygasła  
Mario MAURO , Hannes SWOBODA , Konrad SZYMAŃSKI , Hannu TAKKULA  
Data otwarcia : 22-11-2010
Termin : 10-03-2011
Liczba sygnatariuszy : 199 - 10-03-2011
Oświadczenie pisemne w sprawie starań Polski o organizację II Letnich Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich w 2014 r. w Poznaniu  
- P7_DCL(2009)0061 - Wygasła  
Filip KACZMAREK , Andrzej GRZYB , Marek SIWIEC , Sidonia Elżbieta JĘDRZEJEWSKA , Konrad SZYMAŃSKI  
Data otwarcia : 11-11-2009
Termin : 25-02-2010
Liczba sygnatariuszy : 51 - 26-02-2010

Oświadczenia 

Oświadczenie majątkowe