Jana BOBOŠÍKOVÁ : Szósta kadencja Parlamentu 

Grupy polityczne 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : Niezrzeszeni

Partie krajowe 

 • 20-07-2004 / 13-07-2009 : NEZÁVISLÍ (Czechy)

Deputowani 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 15-09-2004 / 13-07-2009 : Delegacja do komisji współpracy parlamentarnej UE-Ukraina
 • 14-10-2004 / 08-06-2005 : Komisji tymczasowej do spraw wyzwań politycznych i środków budżetowych w rozszerzonej Unii w latach 2007-2013
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Rozwoju Regionalnego
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Rozwoju Regionalnego

Zastępstwo 

 • 21-07-2004 / 14-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 15-01-2007 / 30-01-2007 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 31-01-2007 / 13-07-2009 : Komisja Gospodarcza i Monetarna
 • 10-05-2007 / 04-02-2009 : Komisja tymczasowa do spraw zmian klimatycznych

all-activities 

Pytanie(-a) parlamentarne 
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej i debaty może złożyć komisja, grupa polityczna lub grupa posłów w liczbie co najmniej 5 % całkowitej liczby posłów do Parlamentu. Adresatami są inne instytucje UE. Konferencja Przewodniczących decyduje o tym, czy i w jakiej kolejności pytania zostaną ujęte w końcowym projekcie porządku dziennego posiedzenia plenarnego. (art. 128 Regulaminu)

Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) 
**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie wpływu polityki zastępowania paliw biopaliwami na wzrost cen żywności w krajach rozwijających się  
- P6_DCL(2008)0049 - Wygasła  
Jana BOBOŠÍKOVÁ  
Data otwarcia : 04-06-2008
Termin : 09-10-2008
Liczba sygnatariuszy : 29 - 09-10-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie konieczności ratyfikacji lizbońskiego traktatu reformującego na drodze referendum  
- P6_DCL(2007)0097 - Wygasła  
Jana BOBOŠÍKOVÁ  
Data otwarcia : 12-11-2007
Termin : 26-02-2008
Liczba sygnatariuszy : 34 - 21-02-2008
Oświadczenie pisemne w sprawie potępienia dla kwestionowania postanowień Układu Poczdamskiego  
- P6_DCL(2005)0043 - Wygasła  
Jana BOBOŠÍKOVÁ , Miloslav RANSDORF , Jaromír KOHLÍČEK , Sahra WAGENKNECHT , Bogdan GOLIK  
Data otwarcia : 05-09-2005
Termin : 05-12-2005
Liczba sygnatariuszy : 24 - 05-12-2005

Lista obecności 
Niniejsza lista obecności jest fragmentem protokołów posiedzeń plenarnych szóstej kadencji parlamentarnej. Znajdujące się tam informacje mają charakter wyłącznie informacyjny i obejmują okres sprawowania mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Są to dane surowe i nie obejmują korekt z tytułu uzasadnionej nieobecności spowodowanej chorobą, urlopem macierzyńskim/ojcowskim, autoryzowaną działalnością delegacji parlamentarnych itp.