• Ryszard   CZARNECKI  

Ryszard CZARNECKI : Projekt(-y) rezolucji - Siódma kadencja Parlamentu 

Posłowie mogą składać indywidualne projekty rezolucji w sprawach wchodzących w zakres działalności UE. Projekty takie przekazuje się właściwej komisji celem rozpatrzenia. Artykuł 143