• Ryszard   CZARNECKI  

Ryszard CZARNECKI : Opinia(-e) jako kontrsprawozdawca - Siódma kadencja Parlamentu 

W przypadku opinii grupy polityczne wyznaczają kontrsprawozdawcę, który śledzi postępy prac i negocjuje ze sprawozdawcą teksty kompromisowe. Artykuł 205a

OPINIA w sprawie unowocześnienia zamówień publicznych  
- CONT_AD(2011)465055 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie upoważnienia do rozmów trójstronnych dotyczących projektu budżetu na rok 2012  
- CONT_AD(2011)460688 -  
-
CONT 
OPINIA w sprawie stanowiska Parlamentu w sprawie projektu budżetu na rok 2011 zmienionego przez Radę: Sekcja 3 – Komisja  
- TRAN_AD(2010)443012 -  
-
TRAN 
OPINIA w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego przepisy i zasady ogólne dotyczące trybu kontroli przez państwa członkowskie wykonywania uprawnień wykonawczych przez Komisję  
- INTA_AD(2010)441017 -  
-
INTA