• Ryszard   CZARNECKI  

Ryszard CZARNECKI : Oświadczenia pisemne (do dnia 16 stycznia 2017 r.) - Siódma kadencja Parlamentu 

**Od dnia 16 stycznia 2017 r. instrument ten nie istnieje.** Oświadczenie pisemne stanowiło inicjatywę w sprawie wchodzącej w zakres kompetencji UE. Inni posłowie mogli złożyć pod nim podpis w okresie trzech miesięcy.

Oświadczenie pisemne w sprawie szkolnictwa i dyskryminacji religijnej w Pakistanie  
- P7_DCL(2012)0017 - Wygasła  
Elmar BROK , Margrete AUKEN , Ryszard CZARNECKI , Dennis de JONG , Kristiina OJULAND  
Data otwarcia : 17-04-2012
Termin : 17-07-2012
Liczba sygnatariuszy : 56 - 05-07-2012
Oświadczenie pisemne w sprawie poszanowania praw mniejszości narodowych na Litwie  
- P7_DCL(2010)0008 - Wygasła  
Ryszard CZARNECKI , Lajos BOKROS , Jarosław KALINOWSKI , Janusz WOJCIECHOWSKI  
Data otwarcia : 08-02-2010
Termin : 20-05-2010
Liczba sygnatariuszy : 84 - 20-05-2010